Niettegenstaande het zoenoffer van de N-VA ten aanzien van de sp.a dat gisteren bekend werd – een bereidheid tot werken aan een lagere BTW op elektriciteit – blijkt men binnen sp.a na hun nederlaag in mei niet echt enthousiast over een samenwerking met N-VA. “Mijn lat ligt op Bart De Wever die klimaatbetoger wordt, de Internationale zingt op het podium van het Vlaams Parlement en het Communistisch Manifest ondertekent. Voor minder moeten we niet met N-VA in een regering stappen”, dat zei oud-voorzitter Bruno Tobback (sp.a) op Radio 1 deze ochtend. De uitspraak moet gezien worden als een boutade voor eigen rekening, maar schetst wel hoe moeizaam de formatie(s) lopen.

De vraag is echter ook nog maar in hoeverre Tobback (niet) voor sp.a spreekt. Tobback spreekt “ten persoonlijken titel”, zo wordt ook gesteld op Radio 1, maar Vlaams Parlementlid Tobback is niettemin een belangrijk kopstuk van de sp.a.

N-VA doet gestes naar sp.a, maar die maken nul indruk, tenminste op Tobback

Eerder deze week werd bekend dat N-VA bereid zou zijn om vanuit de Vlaamse regering te lobbyen voor een lager BTW-tarief op elektriciteit. Dat zou in een een formateursnota van N-VA-voorzitter Bart De Wever staan die Het Laatste Nieuws donderdag kon inkijken. De Wever is verantwoordelijk voor het zoeken van een Vlaamse meerderheid, en de maatregel staat op het wenslijstje van sp.a (en Vlaams Belang).

Maar “zijn Vlaamse regering kan wel iets anders doen dan een briefje sturen naar de eerste minister om de btw te verlagen”, haalt Tobback fel uit. Nochtans zou in de nota – die naar verluidt enkel Tobbacks rivaal en partijvoorzitter John Crombez bij sp.a inkeek – ook een bevriezing van de rusthuisprijzen en een voornemen om de zorgwachtlijsten weg te werken, staan. Dat zijn allemaal wenspunten van sp.a.

“De Wever speelt politieke spelletjes en koppelt federale niveau aan Vlaamse”

Maar dat raakt Tobbacks koude kleren niet, zo blijkt. “Als dit de bedoeling is om een partij over de streep te trekken, lijkt dit meer op kraaltjes voor de inboorlingen.” Hij laat laat meteen zijn ‘voorwaarden’ ook kennen: “Mijn lat ligt op Bart De Wever die klimaatbetoger wordt, de Internationale zingt op het podium van het Vlaams Parlement en het Communistisch Manifest ondertekent. Voor minder moeten we niet met de N-VA in een regering stappen.”

De Wever zou ook al lang een regering hebben kunnen vormen, maar talmt omwille van de impasse op het federale niveau, waar N-VA dan blijkbaar al te graag opnieuw zou willen participeren. “Ik stel vast dat De Wever nu al een maand niks doet, behalve blijkbaar wat nota’s lekken. Ik denk dat de Vlaamse regering, die wel voor heel wat uitdagingen staat, beter van start gaat met ernstig onderhandelen”, aldus nog Tobback. “De Wever speelt spelletjes die meer met de federale regering te maken hebben dan met de Vlaamse. Jammer.”