Er is een regeerakkoord in Brussel, al zal dat zonder MR zijn. Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten was dinsdag nochtans speciaal afgezakt daarvoor. Het ziet er naaruit dat het een klassieke centrumlinkse regering zal worden, aangevuld met de ecologisten. PS, Ecolo, DeFi, Groen, sp.a, en Open Vld zullen de ministers leveren, al moet nog blijken wie welk postje opneemt. Rond 03u30 werden de onderhandelingen afgerond, zo vernam BELGA van een onderhandelaar.

Het akkoord zal vandaag voorgesteld worden. Het ziet er naar uit dat het beleid eerder linksleunend zal zijn. Er worden plannen gemaakt rond meer sociale woningen, er komt ook een zone 30 op gewestwegen overheen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, een nieuwe metrolijn eveneens en dieselwagens moeten in de toekomst (2030) verboden worden. Er zou echter ook een striktere opvolging komen van jeugdwerkloosheid.

Na de verkiezingen van 26 mei maakten Groen, Open Vld en de socialistische lijst one.brussels-sp.a al snel een akkoord wat betreft de Vlaamse kant. Daar was nog geen week voor nodig. Half juni volgden de PS, Ecolo en DéFI aan Franstalige kant. De zes partijen startten begin juli onderhandelingen over een gezamenlijk Brussels regeerakkoord. Dat werk is nu eindelijk af.

Rutten of niet: Toch geen MR in Brusselse regering

Het proces liep vertraging op omdat Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten dwars bleef liggen over de rol van MR. Die werden uit de coalitie gehouden, maar zusterpartij Open Vld zag dat liever anders en daarvoor was Rutten zelfs persoonlijk aanwezig gisteravond. Tevergeefs echter.

Om 03u30 woensdag kwam er witte rook uit de schoorsteen van de geheime plek waar de onderhandelingen doorgingen. Ontslagnemend minister-president en formateur Rudi Vervoort (PS) zou zijn functie hervatten, zo gaat de ronde. De Brusselse regering zal daarnaast vier ministers (twee Franstaligen, twee Nederlandstalige) tellen en drie staatssecretarissen (twee Franstaligen, één Nederlandstalige).