Komt er morgen wat beweging in de federale formatie? Daar lijkt het alleszins op aangezien onder meer PS en N-VA elkaar voor het eerst ontmoeten na de verkiezingen, zo bevestigde N-VA-ondervoorzitter Lorin Parys in Radio 1-programma ‘De Ochtend’. “We hebben wel geleerd uit de voorbije weken dat het elk uur kan veranderen. Vooral de PS is daar straf in”, klinkt het evenwel voorzichtig bij de N-VA’er.

De verkiezingsuitslag noopte de federale kopstukken al tot rare sprongen. Zo opende PS-voorzitter Elio Di Rupo eerst de deur voor de N-VA, sloot ze diezelfde dag en opende ze een paar weken later opnieuw. Uiteindelijk werd er een afspraak gemaakt om met de Vlaams-nationalisten rond de tafel te gaan zitten. Op het laatste nippertje echter gaven de Franstalige socialisten niet thuis. De Vlaams-nationalisten, ondanks dat ze met de PS willen spreken, lanceerden dan weer een felle anti-PS-prent. “Code Rood”, luidde het refererend aan de huidige hittegolf. “Breng uzelf en uw bezittingen in veiligheid”. Op de prent? PS-kopman Elio Di Rupo en PVDA-kopstuk Raoul Hedebouw in klaarblijkelijke tandem.

Afgezien van de vreemde bokkensprongen blijft het wel een gegeven dat de tijd tikt. Maandag moeten de informateurs zichzelf opnieuw verantwoorden voor de koning tijdens een tussentijdse evaluatie. Verder raakte bekend dat de begroting stevig in het rood staat en er een kandidaat-Eurocommissaris moet worden aangewezen. Informateurs Johan Vande Lanotte (sp.a) en Didier Reynders (MR) proberen evenwel zondag een nieuw gesprek tussen onder meer de N-VA en de PS mogelijk te maken. Dit zou normaal gezien doorgaan al blijft hij op zijn hoede. “We hebben wel geleerd uit de voorbije weken dat het elk uur kan veranderen. Vooral de PS is daar straf in”, stelde Parys.

Moment om te praten

Hoewel de Vlaams-nationalisten niet goed kunnen opschieten met de Franstalige socialisten komt er – althans volgens Parys – “altijd een moment dat je moet praten”. “Voor ons was dat moment er de dag na de verkiezingen. Wij hebben zowel formeel, via de informateurs, als informeel en rechtstreeks aan de PS een aanbod gedaan om te praten. Nu zijn we twee maanden verder en dat gesprek heeft nog altijd niet plaatsgevonden”, stelde de N-VA-ondervoorzitter in Radio 1-programma ‘De Ochtend’.

Welke onderworpen de verschillende partijen morgen zullen bespreken blijft onduidelijk. “Voor ons kan er over alles gepraat worden”, stelt Parys. Toen er gevraagd werd of er gesproken kon worden over het laten vallen van het confederalisme bleef de N-VA’er vaag. “Wat de inhoud van de gesprekken betreft bewaar ik de discretie“, klonk het. Nochtans heeft N-VA-voorzitter Bart De Wever in het verleden verklaard dat hij alleen met de PS aan tafel zou gaan zitten om over een staatshervorming te gaan onderhandelen.