Wie als vluchteling naar België komt en erkend wordt, kiest er meestal voor om zich in Vlaanderen te vestigen. Ook Brussel blijkt populairder dan Wallonië. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse overheid en rapporteert De Tijd.

Pas erkende vluchtelingen kiezen meer voor Vlaanderen als uiteindelijke woonplaats dan voorheen. Dat tonen nieuwe cijfers van het Vlaams Agentschap Binnenlands Bestuur over de verhuisbewegingen van de 51.000 vluchtelingen die tussen begin 2014 en begin dit jaar erkend werden als asielzoeker.

Brussel en Vlaanderen krijgen voorkeur boven Wallonië, want reeds aanwezige migranten creëren versterkend effect

Waar maar de helft van de asielzoekers in 2014 koos voor een woonst in Vlaanderen, waren dat er vorig jaar 6 op de 10. Hierbij moet echter genoteerd worden dat in afwachting van de goed- of afkeuring van het asiel ook een grotere groep in Vlaanderen woont: 54 procent ten opzichte van 43 procent.

Maar wie nog niet erkend is, mag niet vrijelijk kiezen waar hij of zij gaat wonen. Men moet dan wonen waar de overheid het aanduidt. Het is pas wanneer men de formele vluchtelingenstatus verkrijgt, dat men zelf kan kiezen voor een woonplaats. En die keuze leidt dus grotendeels naar Vlaanderen, alsook naar Brussel. Wie reeds in Vlaanderen was gevestigd, blijft er ook, maar wie in Wallonië werd gealloceerd, vertrekt veelal en dit met een voorkeur voor Vlaanderen boven Brussel. Minder dan de helft blijft in Wallonië na erkenning.

Een en ander heeft te maken met werkgelegenheid. De interne migratie verloopt zo ook van platteland naar stad. Daarenboven zijn er in grote steden zoals Antwerpen, Gent en Brussel reeds grote migrantengemeenschappen alwaar men kan opgaan in groepen met dezelfde achtergrond of nationaliteit. Syriërs trekken zo vooral naar Brussel, Somaliërs dan weer sterk naar Antwerpen. Een vijfde van de 51.000 vluchtelingen die sinds 2014 erkend werden, woont in Brussel.