Een uitgelekt verslag van de redactieraad van VRT NWS kon het Vlaams Belang niet bekoren. Zo werd er afgesproken om steekkaarten over en voor de rechts-nationalisten aan te maken. Ongepast voor een publieke omroep”, reageerde Vlaams Belang-fractieleider Chris Janssens. De ombudsman van VRT NWS, Tim Pauwels, nuanceert dit gegeven. “Bij die research moet u zich […] niet veel meer voorstellen dan het bijhouden van recente uitspraken van kopstukken en het doornemen van het programma”, stelt hij tegenover SCEPTR.

Ter rechterzijde was de publieke omroep opnieuw ‘de gebeten hond’. De aanleiding? Uit een uitgelekt verslag van de redactieraad van VRT NWS bleek dat de hoofdredactie van mening is dat er een leidraad moet komen voor “uiterst rechts”. “Zeker tijdens de zomer, als er minder volk is bij de politieke cel en er mensen worden ingezet die onvoldoende beslagen zijn in het onderwerp”, klonk het. De deontologische raad suggereerde (kort) de oprichting van een aparte cel al moet men “ook niet in overdrive gaan”.

Voor de hoofdredactie is “kritisch benaderen en die kennis goed delen” belangrijk. “We maken momenteel steekkaarten voor Vlaams Belang zoals die er waren voor begroting en dergelijke bij de verkiezingen. We bekijken nog welke manier het beste is, zodat het kan aangepast worden om te voorkomen dat het snel achterhaald wordt”, viel in het verslag te lezen het. “Dit is niet alleen tegenstrijdig maar vooral ongepast voor een publieke omroep, gefinancierd door álle Vlamingen, waaronder ook de meer dan 800.000 Vlaams Belang-kiezers”, reageerde Janssens in een persbericht.

Aparte cel is niet behouden

De ombudsman van VRT NWS, die onafhankelijk van de hoofdredactie werkt, stipt in een reactie tegenover SCEPTR aan dat de ‘aparte cel’ een louter “en passant gestelde vraag” betreft en er niet komt. “Belangrijkste blijft toch dat die mogelijke aparte cel hoe dan ook niet terugkomt in de conclusies. Dat idee, welk envergure of focus het ook had, is dus gewoon niet behouden. Dat is ook wat de hoofdredactie mij zegt”, klinkt het.

(Lees verder onder de ingevoegde afbeelding.)
Het gelekte verslag van de redactieraad van VRT NWS.
Het gelekte verslag van de redactieraad van VRT NWS.

Vlaams Belang-parlementslid en partijwoordvoerder Klaas Slootmans was van mening dat  “door aparte cellen op te richten en aparte steekkaarten aan te maken [correcte] journalisten [worden] gemanipuleerd om onze partij per definitie in een slecht daglicht te stellen”. Pauwels daarentegen stelt dat de aanmaak van steekkaarten louter dient ter informatie van de journalist in kwestie. “Ik heb […] als nieuwsombudsman kunnen vaststellen dat de partijstandpunten en programma’s van PVDA en Vlaams Belang soms minder goed bekend waren bij sommige redacteuren. Dat is tot op zekere hoogte begrijpelijk omdat die partijen bij de vorige verkiezingen minder gewicht hadden. Maar vandaag is met name Vlaams Belang een grote partij en heeft ook PVDA nu Nederlandstalige parlementsleden. De uitspraken, standpunten en programma’s van die partijen moeten dus met evenveel aandacht bestudeerd worden als die van de andere“, redeneert de ombudsman.

Tevens moet men zich volgens Pauwels bij de steekkaarten “niet veel meer voorstellen dan het bijhouden van recente uitspraken van kopstukken en het doornemen van het programma. De vraag van de redactieraad lijkt er mij juist op neer te komen dat Vlaams Belang en PVDA inderdaad zouden worden opgevolgd zoals de andere partijen”, klinkt het.

“Geen bijzondere aanpak voor Vlaams Belang of welke partij dan ook”

Gevraagd of het verslag van de VRT-redactieraad wijst op een drang tot ‘opvoeden’, stelt Pauwels dat hij er persoonlijk van overtuigd is dat “er geen bijzondere aanpak voor Vlaams Belang of welke partij dan ook nodig is”. “Er moet gewoon journalistiek bedreven worden. Daarbij is het niet altijd makkelijk om journalistiek om te gaan met bijvoorbeeld populistische uitspraken. Maar voor alle duidelijkheid : populisme komt voor bij alle partijen”, klinkt het.

Hoe men met dat “populisme” omgaat, is volgens Pauwels op veel redacties een “permanent discussiepunt”. “Blijkens het verslag van de redactieraad is die discussie bij VRT niet veel verder geraakt dan: we moeten de standpunten van de recent opgekomen partijen even goed kennen als die van de andere en we moeten zien dat we materiaal hebben om terug te vallen wanneer er dingen zouden gebeuren in de regeringsvorming op het moment dat onze vaste Wetstraters met vakantie zijn”, concludeert de ombudsman tegenover SCEPTR.

Lees meer:

VRT: Bracke pleit voor privatisering publieke omroep