Vlaams informateur en N-VA-voorzitter Bart De Wever meent dat het “verstandig [is om] nog geen formele Vlaamse formatie op te starten in deze periode” van federale onzekerheid. Dat laat De Wever weten in een mededeling en rapporteert ook BELGA. Tegelijk wijst De Wever met de vinger naar de andere Vlaamse partijen, die zelfs niet de inhoud willen bekijken van wat al is overeengekomen met Vlaams Belang in eerdere gesprekken. Dat getuigt “van weinig respect voor het oordeel van Vlaamse kiezer”, klinkt het.

De onduidelijke wolken die over de federale formatie hangen, vertragen en belemmeren de Vlaamse regeringsvorming. “Uit elk gesprek met iedere partij bleek hoe zwaar de federale toestand als een slagschaduw over de Vlaamse formatie hangt”, schrijft De Wever. Daarom vindt hij het opportuun om nog te wachten met een Vlaamse formatie. Opvallend, want bij afloop van de verkiezingen op 26 mei zei dezelfde De Wever dat er zo snel mogelijk een Vlaamse regering moest gevormd worden, om zo met een Vlaamse meerderheid een front op federaal niveau te vormen.

De Wever wil afwachten: Vlaams front verder dan ooit?

Dat Vlaamse front laat echter flink afweten. “Elke partij wenst meer zekerheid over hoe de federale formatie verder kan verlopen in functie van het vertrouwen dat men moet stellen in een mogelijke Vlaamse coalitie”, stelt De Wever vast. “Die duidelijkheid is echter nog geen stap dichterbij gekomen de afgelopen weken en dit bemoeilijkt de opdracht van de Vlaamse informateur. We vernemen dat de federale informateurs de komende weken alles op alles gaan zetten om vorderingen te maken. Derhalve is het verstandig nog geen formele Vlaamse formatie op te starten in deze periode. De Vlaamse informateur zal de komende tijd zeker nog verder werken om inhoudelijk punten van convergentie uit te klaren.”

De Wever richt zijn pijlen omtrent het ontbreken van een doorbraak evenwel ook op de andere partijen. En wie tussen de regels leest, weet al snel dat het over Open Vld en CD&V gaat, die categoriek en onder alle omstandigheden weigeren om samen te werken met Vlaams Belang, dat de verkiezingen nochtans overtuigend won. Volgens De Wever getuigt dit “van weinig respect voor het oordeel van Vlaamse kiezer”. Dat die Vlaamse partijen, in tegenstelling tot wat men nog maar enkele weken geleden liet neertekenen, al bereid zijn tot een federale regering zonder Vlaamse meerderheid, hekelt de N-VA evenzeer: “Vertrouwen stellen in een Vlaamse regeringsvorming met de dreiging van een anti-Vlaamse federale regering is voor de N-VA onbespreekbaar”.

En ook de PS krijgt een veeg uit de pan. “Het lijkt alsof de PS, maar ook Ecolo, de grootste Vlaamse partij zelfs geen gesprek meer waardig acht. Dit zijn nochtans de partijen die beweren hoog op te lopen met het belang van België”, schrijft De Wever ten slotte. “De N-VA wil een dialoog over het confederalisme en over een beleid dat antwoord biedt op de verzuchtingen van de Vlaamse kiezer. Om problemen op te lossen moet je immers minstens eerst praten met elkaar.”