Naar aanleiding van de ophef die ontstond over een rapport dat de criminaliteitscijfers van asielzoekers in Nederland leek te verdoezelen, voerde het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM) het onderzoek opnieuw uit. Dit maal gebeurde het onderzoek handmatig, terwijl het eerder automatisch gebeurde. Daaruit blijkt dat er duizend meer meldingen van criminele feiten door asielzoekers zijn dan eerst werd gemeld.

Eerder dit jaar ontstond ophef nadat het Nederlandse ministerie van Justitie en Veiligheid ernstige misdaden van asielzoekers leek te verdoezelen in een rapport dat juist meer openheid moest bieden. Ernstige misdrijven als aanranding, kindermisbruik, verkrachting, bezit van kinderporno en zelfs [poging tot] doodslag of moord werden weggemoffeld onder de vage noemer ‘overige’. De commotie leidde tot het ontslag van de bevoegde staatssecretaris Mark Harbers (VVD). “Je schrikt je rot als je de cijfers ziet”, zei de Nederlandse premier Mark Rutte (VVD) toen.

Duizend meer meldingen

Naar aanleiding van de heisa besloot het Nederlandse Openbaar Ministerie de gegevens handmatig te onderzoeken. In het eerdere controversiële rapport gebeurde het onderzoek op basis van een geautomatiseerde zoekopdracht. De resultaten van dat onderzoek werden eind juni in een brief naar staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (VVD) gestuurd. Broekers-Knol gaf de brief op haar beurt door aan de Nederlandse Tweede Kamer.

Het resultaat van de hertelling is duizend meer meldingen van strafbare feiten door asielzoekers dan in het eerdere rapport. In het eerste rapport telde men 2.610 meldingen, gepleegd door 1.712 asielzoekers. Nu gaat het om 3.702 meldingen, gepleegd door 1.813 asielzoekers.

Combinatie zoekcriteria

“Het gegeven dat deze feiten en verdachten bij de eerste zoekslag niet in beeld kwamen, laat zich onder andere verklaren door het feit dat v-nummers en pv-nummers in de OM-systemen niet altijd op exact gelijke wijze worden overgenomen, of niet worden bijgewerkt als aanvullende processen-verbaal worden ontvangen”, klinkt het in de brief van het OM.

“Daarnaast leiden verschillende schrijfwijzen van voor- en achternamen, het als voornaam registreren van de achternaam en vice versa, en onduidelijkheid met betrekking tot de door de asielzoeker opgegeven geboortedatum, tot incomplete zoekresultaten bij een geautomatiseerde zoekslag”, luidt het verder. Daarnaast werden er zoekcriteria met elkaar gecombineerd, wat niet gebeurde in het eerder onderzoek.