De NAVO, de defensie-alliantie rond de VS waar ook ons land toe behoort, heeft haar mond voorbij gepraat. In een document waar Groen de hand op kon leggen, spreekt het ‘NAVO-parlement’ over Amerikaanse kernbommen op de luchtmachtbasis van Kleine Brogel, zo schrijft De Morgen. Het bewuste rapport werd intussen al aangepast.

“Binnen de context van de NAVO stellen de Verenigde Staten ongeveer 150 nucleaire wapens op in Europa, met name B61-vrijevalbommen, die zowel door Amerikaanse als geallieerde vliegtuigen kunnen worden ingezet”, zo kan men lezen in het rapport. “Deze bommen zijn opgeslagen in zes Amerikaanse en Europese basissen: Kleine Brogel in België, Büchel in Duitsland, Aviano en Ghedi-Torre in Italië, Volkel in Nederland en Inçirlik in Turkije.”

Kernwapens in Kleine Brogel al jaren publiek geheim

Het rapport in kwestie heet ‘A new era for nuclear deterrence? Modernisation, arms control, and allied nuclear forces’ en is een officieel document opgesteld door de rapporteur van het Defense and Security Committee (DSC) van het NAVO-parlement. Het document dateert reeds van 16 april 2019, maar werd pas op 1 juni besproken tijdens de plenaire sessie van het ‘parlement’ in Bratislava, Slowakije. En afgelopen donderdag – 11 juli – kwam het rapport ook online. Opvallend, bovenstaande passage werd toen wel verwijderd en vervangen met: “Vaak genoemde Europese bondgenoten met geschikte vliegtuigen (om B-61-kernbommen af te leveren, red.) zijn België, Duitsland, Italië, Nederland en Turkije.”

Dat er kernwapens opgeslagen zijn in Kleine Brogel is natuurlijk geen nieuws, maar al jaren een publiek geheim. In 2015 investeerden de VS nog meer dan een miljoen dollar in een nieuw onderhoudsgebouw voor kernwapens en een nieuwe commandopost voor de Amerikaanse eenheid die de ondergrondse bunkers bewaakt.

Niet-profilerend België: “Hypocrisie rond kernwapens moeilijk vol te houden”

De Belgische overheid hanteert echter sinds de Koude Oorlog een ‘confirm nor deny’-protocol. Dit ‘bevestigen noch ontkennen’ heeft een en ander te maken met het Non-proliferatieverdrag uit 1968, dat het bezit van kernwapens voor (de tweede categorie) ondertekenaars verhindert. Bovendien is het ontkennen noch bevestigen ook nuttig in het kader van het afschrikkingseffect dat de kernwapens moeten creëren, volgens defensiespecialist Alexander Mattelaer (VUB). “Als je te veel prijsgeeft, geef je de tegenstander een makkelijk doelwit”, zo vertelt hij in De Morgen. “Geef je te weinig prijs, dan schrik je te weinig af.” Het is dus mogelijk dat de passage in kwestie niet per ongeluk in het rapport werd opgenomen.

Bij Groen denkt men daar echter anders over. “Dit rapport bewijst dat de hypocrisie rond de kernwapens moeilijk vol te houden is”, klinkt het Groen-Kamerlid Wouter De Vriendt, die het rapport in Bratislava inkeek. “Iedereen wéét dat die bommen er liggen. Alleen blokkeert de regering elk democratisch debat door hun aanwezigheid te ontkennen.”

De nieuwe F-35-gevechtsvliegtuigen die de regering-Michel heeft besteld, zullen in staat zijn om de gemoderniseerde B61-kernbommen te dragen en af te leveren. Groen wil nu een wetsvoorstel indienen dat kernwapens in ons land te verbiedt.

Lees ook:

Werd Belgische keuze voor F-35 al in 2015 gemaakt?