De begroting loopt in de soep en geen klein beetje. Ontslagnemend minister van Financiën, Alexander De Croo (Open Vld), wijst in de richting van de val van de regering (en bijgevolg de N-VA). Oud-minister van Financiën, Johan Van Overtveldt (N-VA) spreekt dit tegen. “Als de minderheidsregering […] de maatregelen uit het zomerakkoord aan het parlement had voorgelegd, dan hadden wij die goedgekeurd. En dan hadden we vandaag over een andere budgettaire situatie gesproken”, verklaarde hij tegenover Radio 1-programma ‘De Ochtend’.

Gisteren kwam het Monitoringcomité met barslecht (budgettair) nieuws. Sinds de val van de regering ontspoorde de begroting. Zo bedraagt het structurele begrotingstekort momenteel 7 miljard euro, goed 4 miljard meer dan oorspronkelijk ingeschat. Minister van Begroting Sophie Wilmès (MR) wees in de richting van de val van de regering. “Een volwaardige regering had in het voorjaar een begrotingscontrole kunnen uitvoeren. We hadden rekening kunnen houden met nieuwe economische realiteiten en we hadden adequaat kunnen reageren met een reeks maatregelen. Dit is in lopende zaken helaas niet het geval”, citeerde VRT NWS de Franstalige liberaal.

Ook ontslagnemend minister van Financiën De Croo wees in de richting van de val van de regering. “Elk uur, elke dag, elke maand die we verliezen heeft een kostprijs. Ons land kan zich letterlijk niet veroorloven te treuzelen. We moeten zo snel mogelijk aan de slag”, verklaarde hij in VRT-programma ‘Ter Zake’.

‘Niet onze schuld’

Van Overtveldt schoof vanmorgen de schuld van de ontspoorde begroting van zich af. “We wisten vorig jaar dat we maatregelen zouden moeten nemen om de begroting voor 2019 bij te sturen. We maakten een zomerakkoord, met daarin een aantal maatregelen die hadden kunnen vermijden dat het begrotingstekort zou oplopen tot 7 miljard euro”, klinkt het.

(Lees verder onder de ingevoegde tweet.)

Het probleem (volgens Van Overtveldt)? De minderheidsregering wijzigde het zomerakkoord. “Als de minderheidsregering, die overbleef nadat wij omwille van het Marrakesh-pact niet anders konden dan te vertrekken uit de regering, de maatregelen uit het zomerakkoord aan het parlement had voorgelegd, dan hadden wij die goedgekeurd. En dan hadden we vandaag over een andere budgettaire situatie gesproken”, verklaarde hij in Radio 1-programma ‘De Ochtend’.

In de toekomst, om een de begroting structureel op orde te krijgen, moet volgens Van Overtveldt de tewerkstellingsgraad omhoog. “Kijk naar de ons omringende landen die een begroting in evenwicht hebben, of zelfs een surplus, en die een lagere schuldgraad hebben. Die landen, denk aan Nederland en Duitsland, hebben een tewerkstellingsgraad van 80% of meer. In België is dat 70, en dat is vooral een Waals en Brussels probleem”, aldus de oud-minister van Financiën.