Het voorzitterschap van Filip Dewinter is geen lang leven beschoren. Zo draagt de N-VA – als grootste Vlaamse partij – Wilfried Vandaele (N-VA) als opvolger van de in opspraak gekomen Kris Van Dijck voor. Morgen zal het Vlaams Parlement de voordracht van Vandaele bekrachtigen, weet VRT NWS.

Toen Kris Van Dijck aan zijn speech ter gelegenheid van de Vlaamse Feestdag begon, had de toenmalige voorzitter van het Vlaams Parlement het verloop van ‘zijn’ hoogdag iets anders voorgesteld. De reden? Net tijdens de toespraak van Van Dijck lanceerde het tabloidachtige P-magazine een forse beschuldiging in de richting van de Vlaams-nationalist. Zo zou hij – in de woorden van het magazine –zijn maîtresse aan onterechte centjes [helpen] van zaken die uiteindelijk door de belastingbetaler [worden] gefinancierd.

“Ik wil wel één ding duidelijk stellen wat het verhaal dat nu de ronde doet betreft: ik heb nooit iets gedaan dat tegen de wet ingaat. Wie mij een beetje kent, weet dat ook. De aantijgingen van vandaag zijn totaal incorrect”, reageerde de N-VA-politicus. Van Dijck gaat het tabloidachtige magazine ook aanklagen. Niettemin was de schade al geleden en nam de N-VA-politicus ontslag waardoor Vlaams Belang-boegbeeld Filip Dewinter – als eerste ondervoorzitter – tijdelijk voorzitter van het Vlaams Parlement werd.

Opnieuw oud-VU’er voorzitter

Het voorzitterschap van Dewinter is geen lang leven beschoren. Zo schuift de N-VA Wilfried Vandaele naar voren. De 60-jarige Vlaams-nationalist is naast Vlaams Parlementslid burgemeester van De Haan en heeft wat overeenkomsten met oud-voorzitter Jan Peumans. Net zoals de Limburger is Vandaele een onderdeel van de oude, progressieve(re), Volksunie-vleugel binnen de N-VA en is hij een ‘groene’ nationalist. Zo was hij regelmatig kritisch ten aanzien van toenmalig Vlaams minister van Milieu, Joke Schauvliege (CD&V).

Lees meer:

Van Dijck neemt ontslag als voorzitter Vlaams Parlement