Het inwonersaantal van de Europese Unie is vorig jaar met ruim een miljoen mensen gestegen. Dat blijkt uit cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat. Het aantal sterftes lag fors hoger dan het aantal geboortes, maar vanwege migratie werd alsnog een relatief sterke bevolkingsgroei genoteerd. 

Op 1 januari 2018 telde de Europese Unie iets meer dan 512 miljoen inwoners. Dat jaar werden er in Europa ongeveer 5 miljoen baby’s geboren, bijna 118.000 minder dan het jaar voordien. Het aantal sterftes in de EU lag in 2018 veel hoger dan het aantal geboortes. Zo stierven er 300.000 mensen meer dan dat er geboren werden.

Desondanks het feit dat er op natuurlijke wijze dus een negatief verschil genoteerd werd, groeide de bevolking in de Europese Unie fors aan. Op 1 januari 2019 telde de Europese bevolking bijna 513,5 miljoen inwoners, ruim een miljoen inwoners meer dus dan een jaar eerder. De oorzaak? Migratie.

Ook in ons land nam de bevolking toe. In België woonden op 1 januari 11.467.923 mensen, ongeveer 70.000 mensen meer dan een jaar eerder. Het grootste Europese land blijft Duitsland met 83 miljoen inwoners. Daar werd vorig jaar een bevolkingsrecord gevestigd vanwege migratie. Het Duitse inwonersaantal was vorig jaar het hoogst sinds de hereniging van Duitsland, ondanks het feit dat er veel meer mensen stierven dan dat er geboren werden.

Hoger geboortecijfer

Maar migratie zorgt niet alleen op een rechtstreekse manier voor een bevolkingsgroep, ook door het hogere geboortecijfer bij migranten neemt de bevolking alsmaar toe. Vrouwen van vreemde origine zouden immers gemiddeld 3,4 tot 4 kinderen krijgen. Dat is meer dan het dubbele dan het geboortecijfer van Europese autochtone vrouwen, die met gemiddeld 1,6 kinderen beduidend minder kinderen krijgen.

Cijfers van vorig jaar uit Duitsland bevestigen deze stellingen. Door de massale toestroom van vluchtelingen in Duitsland, noteerde Duitsland in 2017 zelfs een record in aantal geboortes. In 2017 werden 792.131 kinderen geboren in Duitsland, het hoogste aantal sinds begin jaren 70. Het geboortecijfer van allochtonen in Duitsland steeg in 2016 met maar liefst 25% naar 184.660.