N-VA-Kamerlid Sander Loones was door de val van de regering-Michel slechts vier weken in functie. Ondanks deze korte periode had de N-VA’er, bij zijn vertrek, recht op twee persoonlijke medewerkers en een uittredingsvergoeding. Het laatste, de uittredingsvergoeding, liet hij links liggen. Van het recht op een persoonlijke medewerker maakt hij – iets wat de Vlaamse liberalen Loones verwijten – wel gebruik. “Als het debat over de medewerkers van ex-ministers gevoerd wordt, zijn wij de eerste om werk te maken van een aanpassing”, reageert Loones tegenover Het Laatste Nieuws

Bij gebrek aan een volwaardige begroting hanteert de Kamer het systeem van de ‘voorlopige twaalfden’. Onder dit regime mag de overheid ieder jaar niet meer uitgaven dan een twaalfde van de begroting van vorig jaar. Bij debatten hieromtrent maakt(e) de N-VA regelmatig een punt van het gegeven dat ontslagnemend minister Maggie De Block (Open Vld) extra geld nodig heeft, zo ook gisteren. Naast de meeruitgaven voor asielopvang verweet Loones de regering om weinig soberheid aan de dag te leggen.

Open Vld-fractieleider Egbert Lachaert kon dit laatste verwijt niet smaken en kaatste de bal terug. “Sinds het vertrek van N-VA uit de regering is de kost van de kabinetten met 5,2 miljoen euro gedaald. Ja, begin 2019 was er een meeruitgave, omdat er meer dan 1 miljoen euro ontslagvergoedingen moest betaald worden aan de N-VA-kabinetsleden”, klonk het bij Lachaert. Verder verwees de liberaal naar het gegeven dat zowel Europarlementslid Johan Van Overtveldt als N-VA-Kamerlid Sander Loones nog een medewerker, op kosten van de staat, in dienst hebben. Nochtans heeft Van Overtveldt bij het Europees Parlement – dixit Lachaert – “een personeelsbudget van 300.000 euro”.

Loones: “Eerste om werk te maken van een aanpassing”

Federale ministers hebben in principe, na hun vertrek, de volgende legislatuur recht op twee voltijdse medewerkers. Dat het anders kan, bewees de Vlaamse regering door dit systeem alvast voor Vlaanderen af te schaffen. Ook voor een federale afschaffing staat de N-VA open. “Als het debat over de medewerkers van ex-ministers gevoerd wordt, zijn wij de eerste om werk te maken van een aanpassing. Dat hebben we op Vlaams niveau ook al gedaan”, laat Loones tegenover Het Laatste Nieuws optekenen. Tevens merkt de N-VA’er op dat hij zijn uittredingsvergoeding niet opnam, ook al had hij na de val van de regering geen mandaat.