Tijdens een les over de politieke actualiteit haalde een GO!-leerkracht begin dit jaar zeer vooringenomen uit naar het Vlaams Belang en naar Schild & Vrienden-oprichter en huidig Kamerlid Dries Van Langenhove in het bijzonder. Die laatste kreeg daarbij in het klaslokaal allerlei verwijten te verwerken zoals “randdebiel” en “een snobistische rijkeluisrechtenstudentje”. Een leerling nam de tirade echter stiekem op met zijn GSM. De leerkracht heeft nu een formele reprimande gekregen van de commissie zorgvuldig bestuur, na een klacht van Dries Van Langenhove zelf. Dat rapporteert Het Nieuwsblad. Een echte straf komt er echter niet.

De feiten vonden plaats in januari, niet veel later nadat Van Langenhove zijn onafhankelijke kandidatuur op de Vlaams Belang-lijst in Vlaams-Brabant aankondigde. “Je moet daarover eens nadenken, dat dat dus kan in België, dat een snobistische rijkeluis-rechtenstudentje nu opkomt bij de verkiezingen, wat maakt dat hij deel uitmaakt van de politieke wereld […]”, zo klonk het in het geheim opgenomen filmpje. “Alle belastingbetalers betalen nu mee voor dat eikeltje, terwijl hij niet onbemiddeld is, waardoor dat hij – als hij verkozen geraakt, hetgeen jammer genoeg allicht zal gebeuren – er fondsen naar hem gaan, die hij kan doorsluizen naar zijn bende… marginalen, waardoor dat hij dat troepje kan financieren (de rechtse jeugdgroep Schild & Vrienden, red.).”

Geen sanctie na eerder begleidingstraject

“De betrokken leerkracht heeft op een ontoelaatbare wijze gehandeld door met haar uitspraken een oordeel uit te spreken over de verzoeker en daarbij diens politiek gedachtegoed te viseren”, zegt de commissie zorgvuldig bestuur nu over de uitspraken en citeert Het Nieuwsblad.

Er komt echter geen sanctie als aanvulling op de berisping. Dit omdat de school al voldoende zou hebben opgetreden. Zowel de leerkracht als de leerling die het filmpje maakte, moesten een jaar lang een verplicht begeleidingstraject volgen.

Lees ook nog:

GO!-leerkracht valt Van Langenhove aan in klas: “Rijkeluis-randdebiel”