Begin dit jaar bracht een Pano-reportage aan het licht dat Melikan Kucam, een Vlaams-Assyrische christen en op dat moment nog N-VA-gemeenteraadslid in Mechelen, de spil zou zijn in een visa-carrousel waarbij hij tegen betaling ‘geschikte kandidaten’ voordroeg aan het kabinet van toenmalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). Gegadigden moesten Kucam hiervoor tussen de 2.000 en 14.000 EUR betalen, zo luidden de beschuldigingen. Kucam zou zich zelfs bezondigd hebben aan uitkeringsfraude, waarbij leeftijden van visa-aanvragers zouden zijn aangepast en schijnechtscheidingen zijn verricht. Bij de N-VA stelde men zich echter al van bij het begin van de affaire vragen en had men het zelfs over een “politieke afrekening” met als doelwit Francken. Anderen opperden dan weer dat Francken te onvoorzichtig zou zijn omgesprongen met zijn discretionaire bevoegdheid rond humanitaire visa en zo de deur open heeft gelaten voor vermeende corrupte figuren zoals Kucam. Kucam zelf heeft via zijn advocaten evenwel steeds alle beschuldigingen ontkend.

Intussen zit de man al meer dan 7 maanden in voorhechtenis. Een drastische maatregel, die wordt ingelast bij gevaar op recidivisme, collusie of vluchtgevaar. In een interview met SCEPTR reageert een van de meest verguisde figuren in Vlaanderen echter voor het eerst persoonlijk en ‘on the record’. Dat bleek geen evidentie, maar omwille van de gemeenschappelijke kennis met Theo Francken en de eigen ervaringen met een dwalende justitie kon de interviewer toch voldoende vertrouwen winnen voor een getuigenis. Weinig blijft onbesproken. Het parket zou minder dan eerlijk opereren en er zijn bij Kucam zelfs vermoedens van politieke motieven. Bart Somers (Open Vld-burgemeester van Mechelen, red.) was al maanden aan het rondstrooien dat hij de N-VA een goede loer ging draaien.”

Melikan, wat is er toch in godsnaam allemaal gebeurd?

Melikan Kucam: “Ik ben op 15 januari aangehouden en zit nog steeds in de cel omdat men ervan uit gaat dat ik geld gevraagd heb om te bemiddelen voor humanitaire visa bij het kabinet van staatssecretaris Theo Francken. Bedankt alvast om mij te contacteren, eindelijk kan ik nu weerwoord bieden.”

En? Heb je je laten omkopen? Na het bekijken van de Pano-reportage stond Vlaanderen in rep en roer.

“Natuurlijk niet! Mijn enige doel was om zoveel mogelijk volksgenoten uit de Syrische oorlog te redden. Achteraf hebben sommigen mij bedankt. Een toffe brief, maar soms ook een fles wijn, bloemen, het gebeurde soms ook dat ik door tijdgebrek een enveloppe kreeg om dan later iets te gaan eten met mijn familie. Ik heb niemand gedwongen om iets te geven en heel wat mensen heb ik zelfs nooit gezien. En cadeaus kreeg ik later, nooit op voorhand. Ik ben onschuldig! En Pano, tja, die maken wel meer reportages waar mensen van omver vallen. Waarom kreeg ik of iemand die mij kende geen mogelijkheid tot weerwoord? Waarom enkel anonieme getuigenissen? Waarom hebben ze mijn telefoonfragment – opzettelijk? – verkeerd laten vertalen?

Wat vond je zelf van de reportage?
“Ik heb ze nog niet gezien, enkel over gehoord.”
Het zag er niet mooi uit, Melikan. Maar leg misschien eerst eens uit wat jij juist moest doen en hoe zo’n asielaanvraag in praktijk verloopt.

“Ik was één van de 16 personen (of organisaties) die aan het kabinet van Theo Francken een lijst konden afgeven met daarop mensen die in Syrië in gevaar verkeerden. Die lijst maakte ik op na gesprekken met mensen die familie of vrienden in het oorlogsgebied hadden. Die gesprekken waren hier in België.”

“Ik stuurde die lijst dan door naar het kabinet van Theo Francken. Het kabinet vroeg vervolgens bij OCAD om advies – om te zien of er bijvoorbeeld geen terroristen bij zitten. Die lijst werd dan naar de Belgische ambassade in Libanon gestuurd – onder toezicht van minister Reynders (Didier Reynders was toen en is ook vandaag buitenlandminister voor de MR, red.), die controleerde dan opnieuw wat documenten en gaf dan uiteindelijk, na goedkeuring, een Schengen-visum waarmee de asielzoekers naar Europa konden komen.”

Dus als jij iemand op de lijst zette, had die nog niet de garantie dat hij of zij een visum kreeg, laat staan asiel?

“Geen enkele garantie! Zelfs Theo kon die garantie niet geven! Erkenning als vluchteling is een autonome verantwoordelijkheid van de CGVS (Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, red.). Denk je nu echt dat iemand 10.000 euro gaat geven om op een lijst te staan, niet eens wetende of er asiel gegeven gaat worden?”

In de Pano-reportage dachten ze daar wel anders over. Daarin werd duidelijk gezegd dat je ‘de koning’ geld moest geven en die zou alles regelen.

“De ‘koning’? Ja, ik heb dat in het dossier gelezen. Walgelijk. Dat is de letterlijke vertaling van mijn naam (‘Malka’ in het Aramees of Malik in het Arabisch betekent ‘koning’, red.), pure sfeermakerij . Ik ken een timmerman die ‘De Neucker’ heet, je mag er in zijn plaats niet aan denken dat die in een zaak met zedenfeiten terecht komt. Die pakt de volle pot. Ze hebben dat bewust zo vertaald, zoiets klinkt goed voor een rechter of een Pano-reportage. Zo makkelijk bespeelt men dus de publieke opinie.”

Maar er zijn toch bewijzen, getuigenissen?

“Ja? Welke? Noch ikzelf, noch mijn advocaten hebben enig bewijs gezien! Er zijn verklaringen tegen mij van twee vrouwen uit Mechelen en één van een Duitser die ik nog nooit gezien heb. Die laatst beweert zelfs dat ik 1.200 Syriërs naar hier gehaald heb, een reisbureau in Syrië heb en iedereen ginder ken. Maar ik ben nooit in Syrië geweest! Laat staan dat ik er een reisbureau zou hebben! En 1.200 Syriërs naar hier gehaald… Komaan, zeg! En hij is dan de kroongetuige.”

“Ik heb om een confrontatie met die man gevraagd maar ik krijg ze niet en hijzelf wordt als een VIP behandeld. Uiteindelijk mocht ik hem schriftelijke vragen stellen. Pas drie maanden later kreeg ik antwoord. Hij viel door de mand als fantast en leugenaar, maar krijgt nog steeds het woord als informant van het gerecht.”

Waarom beschuldigt die man jou dan?

“Hij beweert dat ik de christenen uit Syrië weghaal, maar dat doen andere organisaties ook en hij is zélf een christen-Syriër, wat doet hij dan in Duitsland?”

“Hij zegt dat mensen in Syrië mij moeten betalen, maar wilde eerst geen namen noemen. Later toen hij dat wel deed, bleek dat hij loog: mensen ontkenden zijn beschuldigingen. Hij toonde een kopie van de identiteitskaart van twee vluchtelingen. Die zitten in Zweden. Ik heb die inderdaad naar hier gehaald, maar ze kenden mij niet persoonlijk. Wat blijkt? Hij zou destijds via mij mensen willen laten overkomen naar Europa en ik zou dat geweigerd hebben, wat ik meestal deed als men vanuit buitenland belde. Wellicht was hij een smokkelaar en voelde hij zich door mij genegeerd.”

Er zijn ook 2 getuigen uit het Mechelse…

“Ik ben zelf van Mechelen en er is daar een grote Assyrische gemeenschap. Ik heb er veel mensen en hun familie geholpen. Ik doe dat al decennia lang omdat ikzelf bij de allereerste vluchtelingen zat die daar ooit aankwamen, ik was toen 9 jaar. Zo ook de familie van die getuigen. Die vrouw zegt dat ze 150 euro en een keer 350 euro betaald heeft. Nadien zou haar man mij nog eens 2.000 euro gegeven hebben. Ik heb nooit contact gehad met deze valse getuigen. De man van die vrouw heeft me wel inderdaad verschillende keren benaderd om zijn moeder te laten overkomen omdat ze in gevaar was.”

“Uiteindelijk heb ik ze op de lijst gezet. Die vrouw moest zoals iedereen 350 euro per persoon betalen voor een visum (kosten verbonden aan DVZ-verrichtingen, vliegtickets en dergelijke meer, red.). Ze had nadien gehoord van de kuisvrouw van een crèche – waar de vriendin van een CD&V-kopstuk werkt – dat normaal gezien die 350 euro en andere kosten door [onze] kardinaal van Mechelen worden terugbetaald, maar dat ik dat geld eigenlijk in m’n zakken stak. Een leugen! De kardinaal betaalt niets terug! Haar man heeft mij en vier anderen Syrische kennissen van hem wel eens getrakteerd in een pittabar, en heeft toen mogelijk de rekening betaald. Maar voor vijf pita’s betaal je nooit 150 euro.”

En die 2.000 euro?

“Ik heb inderdaad een enveloppe [met 2.000 euro] gekregen, maar dat was om een Syrisch geboortecertificaat te regelen voor haar man via de ambassade in Libanon. Dus dat geld ging naar de persoon in Libanon voor een geboorteakte en heeft niets met visa te maken. Zoiets regelen kost geld. Ze heeft me een naam, een stad en een geboortedatum gegeven. Ik heb dat ook allemaal moeten doorgeven. Vier maanden later is de geboorteakte toegekomen; een perfect legale transactie. De man wou me nog bedanken met een fles whisky, maar dat wou ik niet. Ik heb hem als getuige gevraagd, denk je dat ze (het parket, red.) daarop ingegaan zijn? Vergeet het!”

“De tweede getuige is een leeftijdsgenote van mijn dochter, maar ook met dit meisje heb ik geen enkel contact gehad, dat ging altijd via de moeder. Deze laatste schreef haar broer en vier familieleden in, ik heb voor haar vier familieleden de 350 euro voorgeschoten – dus 1.400 euro – want ze had de centen niet. Die heb ik later gerecupereerd en geen cent meer. Het meisje [in kwestie] heeft dit later ook zo verklaard. Omdat ik me ergerde aan het feit dat deze vier familieleden naar Duitsland zijn gegaan [in plaats van België], getuigt ze plots vier maanden later dat ik van hun geld wou afpersen. [Maar] na confrontatie gaf dit meisje toe dat ze geen contact gehad had met mij en ik dus helemaal niet [zelf] betrokken was bij de humanitaire visa van haar familie. Zij zegt dat ze me eigenlijk nooit wou aanklagen, maar enkel geantwoord heeft op de vragen van de recherche. Heel vreemd: enkel deze beide getuigen beschikten over op voorhand gemaakte geluidsopnamen die ze vier maanden later aan de politie gegeven hebben. Handelden ze met voorbedachte raden? Werden ze ingefluisterd?”

Waren er nog getuigen?

“Ja, nog enkele maar die zijn allemaal redelijk snel door de mand gevallen. Er was zelfs iemand bij die zei dat hij me geld gegeven had, maar uiteindelijk bleek dat ze via een ander kanaal waren binnengekomen.”

“Er zijn ook personen verhoord die me ronduit zeiden dat ze suggestieve vragen kregen en gemanipuleerd werden door de speurders. Enkele mensen weigerden zelfs om verhoord te worden door tolken van de politie omdat die onbetrouwbaar zouden zijn. Ze wilden per se hun eigen kinderen als tolk, maar de politie weigerde dit. Bij iemand die ik al heel lang ken, hebben ze zelf gesuggereerd dat het asiel van zijn moeder zou ingetrokken worden, mocht later blijken dat hij de waarheid niet sprak. Dat is manipulatie! De Block (Maggie De Block is de huidige migratieminister voor Open Vld, red.) heeft zelf gezegd dat diegenen die betaald zouden hebben sowieso mochten blijven.”

In Duitsland zijn er nochtans 4 mensen die zeggen dat ze je geld betaald hebben.

“Die mensen hebben dat inderdaad beweerd, maar pas nadat ik was opgepakt. Eén van de getuigen uit Mechelen (die nota bene familie was van diegenen die mij beschuldigden) heeft dat tegengesproken! Maar nu komt het: omdat ik haar destijds gaan bezoeken was om te vragen waarom haar familie naar Duitsland vertrokken was, stelt het parket nu dat ik haar wou afpersen!”

Maakt dat dan een verschil dat ze pas in Duitsland, nadat je al was opgepakt, beweerden dat ze verplicht werden om je te betalen?

“Natuurlijk! Het was voor hen een uitgelezen kans om asiel in Duitsland te krijgen. Je weet dat je normaal gezien asiel moet aanvragen in het [EU-]land waar je bent toegekomen (een regel die voorkomt uit de Dublinverordening, red.). Dat was voor hen dus België, maar… er is een uitzondering: Wanneer je slachtoffer bent van mensenhandel – lees: iemand betaald hebt – dan kan je wél asiel aanvragen in Duitsland. Zie je het plaatje? Die mensen hebben mij nooit betaald! Nooit! Die wilden gewoon in Duitsland asiel krijgen!”

Vanwaar komen die geruchten dan dat er zoveel betaald werd voor een humanitair visum?

“Eerst en vooral moet men snappen dat Syrië een oorlogsgebied is, je kan er niet zomaar met de auto even naar de grens rijden. Er zijn mensen die, tegen betaling, ervoor zorgen dat mensen veilig vanuit Syrië naar Libanon kunnen reizen. Dat zijn vaak de echte mensensmokkelaars. Tevens is er de kost van de 350 euro voor DVZ, vliegtuigtickets, vervoerskosten, verblijf in Libanon tot je uw humanitair visum krijgt…”

Verblijf in Libanon? Jij bent ook naar Libanon geweest, toch?

“Inderdaad, de humanitaire visa werden per groep op één specifieke dag uitgereikt. Aangezien het over groepen van 30-40 mensen ging, en onze ambassade daar onderbemand is, was er wel altijd iemand die de mensen begeleidde en zorgde dat alles vlotjes verliep. In september heb ik aangeboden om te gaan omdat ik de mensen zélf wou begeleiden, zien hoe het er aan toe ging in de ambassade en om de consul persoonlijk te bedanken voor zijn inzet bij deze reddingsoperatie van mijn volk.”

Dus je was geen visa aan het uitdelen in de straten van Beiroet?

“Maar neen! Weer een opgeklopte leugen! Ik was de paspoorten van de mensen aan het teruggeven. Het was veel te moeilijk om al die mensen iedere keer met de lift naar de zevende verdieping te laten gaan bij de ambassade. De consul heeft dit uitgelegd in een hoorzitting van de kamer. Ik heb alles gefilmd en openlijk op Facebook gezet omdat ik trots ben op wat het kabinet Francken gerealiseerd heeft.”

Denk je dan dat je slachtoffer bent van een politieke afrekening?

“Zoals gezegd kan ik makkelijk een link (en meer dan één) leggen naar de CD&V. En [Mechels burgemeester] Bart Somers heeft ook een verklaring afgelegd, maar die mag ik niet lezen, enkel het voorblad [ervan]. Hij zegt dat de getuigen naar hem gekomen zijn. [Maar] geen enkele getuige is rechtstreeks betrokken partij, het is allemaal ‘van horen zeggen’. Straffer nog: geen enkele van deze getuigen is verhoord geworden. Geen enkele! Maar Somers verwijst wél naar hun verklaringen.”

Mocht ik geen politicus zijn of alleszins niet bij de N-VA zijn geweest, was ik volgens mijn advocaten nooit aangehouden.

“Ik heb veel puzzelstukjes en beschuldig nog niemand maar Somers is een sluwe vos. De toer die hij De Decker gelapt heeft in 2009 rond Dirk Vijnck… (In 2009 bood Somers valselijk een verkiesbare plaats aan Vijnck om van LDD van Jean-Marie De Decker over te stappen naar Open Vld, red.). Zo ben je geboren, zo ‘word’ je niet. Hij was al maanden aan het rondstrooien dat hij de N-VA een goede loer ging draaien. Binnen de Assyrische gemeenschap zijn er ook politici actief bij anderen partijen, maar die zijn nooit doorgebroken. Misschien zijn sommigen jaloers? Mocht ik geen politicus zijn of alleszins niet bij de N-VA zijn geweest, was ik volgens mijn advocaten nooit aangehouden.”

Een groot deel van Syrische gemeenschap steunt je blijkbaar wel. Eerdere deze maand heb je (of iemand die je account beheert) op Facebook “Omdat ik de waarheid spreek, gelooft u Mij niet” (Johannes 8:45) gepost en dezelfde dag kreeg je meer dan 300 ‘likes’ en bijna 100 steunbetuigingen.

“Al jaren help ik mensen: als tolk, als gemeenteraadslid en als goede geïntegreerde burger die zijn steentje wilt bijdragen tot een betere samenleving. Ik behoorde met mijn familie tot de eerste groep Assyrische vluchtelingen uit Turkije. Ze steunen mij inderdaad, maar velen zijn ook bang om te spreken, aangezien alles in een negatief daglicht gesteld wordt. De gemeenschap heeft zelfs een stille bijeenkomst voor mij gehouden. Op een stormachtige dag (op 11 maart, red.) stonden er meer dan 400 mensen met een bordje met ‘#FreeKucam’ op de grote markt in Mechelen. [Maar] natuurlijk wordt dit niet door de media in de grote spotlight gezet. Het gerecht beschouwt dit [zelfs] als een soort bedreiging naar de getuigen. Wat een waanzin!”

Onverdiend. Oneerlijk. Onrechtvaardig. “Omdat ik de waarheid spreek, gelooft u Mij niet.”Johannes 8:45 Waar is de gerechtigheid nog ???

Publiée par Melikan Kucam sur Lundi 8 juillet 2019

En wat met Theo Francken, wordt hij of zijn kabinet betrokken?

“Het was me snel duidelijk dat ik het allemaal een pak makkelijker ging hebben, mocht ik iets in Theo’s schoenen schuiven of hem of z’n kabinet erbij betrekken. ‘We weten het wel Melikan, jij bent een kleine garnaal, je wordt gebruikt door Theo en z’n kabinet’. Of ‘het is dan toch duidelijk dat Theo jullie de mogelijkheid geeft om te frauderen’.”

“De essentie van deze zaak is: heb ik geld gekregen om mensen op een lijst te zetten voor ze hier aankwamen. Het antwoord: is neen. Punt. Spijtig focussen ze zich meer op het systeem en leveren ze altijd maar, onterecht, kritiek op het kabinet Francken. Net zoals ‘die stuurlui aan wal’ zouden ze het allemaal anders doen, beter doen…”

En? Ik vraag het je op de man af. Wat is de rol geweest van Theo in deze visa-affaire?
Manifestatie in Mechelen ter ondersteuning van Kucam.
Foto: Facebook Kucam. Een manifestatie van Oosterse christenen in Mechelen trok veel sympathisanten. Ze droegen bordjes met ‘#FreeKucam’.

“Theo is een fantastische kerel, we hebben samen heel mooi werk afgeleverd. Werk waar ik heel m’n leven fier op zal zijn. Theo heeft mee mijn volksgenoten van een vreselijke dood gered, dat ze hem nu dingen in de schoenen willen schuiven is walgelijk. Hij krijgt niet het respect dat hij verdient. Momenteel is er heisa rond een vrouwelijke kapitein die vluchtelingen naar Italië bracht (Carole Rackete, werkzaam bij de linkse vzw Sea Watch, red.). Zij is een echte heldin voor sommigen. Wij worden op basis van wat geruchten verhoord en als criminelen behandeld. We hebben altijd met de beste bedoelingen gehandeld en dikwijls zeer moeilijke omstandigheden. Geld of status van iemand was nooit van belang.”

“We hebben weduwen, schoolgaande kinderen, studenten, zieken naar België gehaald. Zelfs de familie van een man wiens zoon door IS is onthoofd geworden. Ook een vrouw en haar kinderen wiens man, zoon en 8 anderen waren omgekomen bij een aanslag op hun restaurant op 26 december 2016 is door ons naar hier gehaald geworden. Allemaal één voor één echte vluchtelingen, opzoek naar een nieuw leven. Dankbare mensen die graag hun steentje willen bijdragen in de maatschappij. En nu dit…”

Francken beweert wel eens dat hij christenen uit de klauwen van IS en Al-Nusra gered heeft. De baas van het CGVS, Dirk Van Den Bulck, betwistte dit echter en zei dat dit enkel zo was voor de eerste reddingsoperatie in 2015 in Aleppo.

“Ja zeg, de laatsten kwamen inderdaad uit het noorden. Logisch: Daar was het laatste bolwerk van IS, Aleppo – het centrale gedeelte – was al bevrijd. En trouwens, wanneer hij het allemaal niet juist vindt, dan moet hij de mensen niet erkennen hé. Hij beslist daar toch zelf over!”

Er is ook veel te doen rond de vluchtelingen die jij binnenbracht maar die spoorloos zijn. 107 in totaal…

“Ook hier, sfeerschepping! Ik ben blij dat ik eindelijk de kans krijg om me te verdedigen!
Ik heb 219 mensen op mijn lijst gezet. 107 zijn [zogezegd] ‘spoorloos’. Nonsens: 25 zijn er niet afgekomen, die hadden ook in andere landen asiel aangevraagd en zijn naar onder meer Australië vertrokken. Twee anderen mochten Syrië niet verlaten (en dat had met hun job te maken, niet met criminaliteit), 30 zijn er met hulp van professor Bruno Delvaux (Louvain-la-Neuve) op de lijst gekomen. Ik heb van die mensen geen feedback gekregen. De meeste anderen zitten in Zweden, Duitsland en Nederland bij hun familie.”

“Walgelijk dus dat ze nu zeggen dat ze die niet weten zitten. Ze zijn er een hoop gaan ondervragen! En trouwens, die hoeven ook helemaal niet in Belgie te blijven hé. Ik heb zwart op wit bewezen dat ik steeds aan de mensen per mail of sms meegedeeld heb dat ze in België asiel moesten vragen. Maar ze kregen een Schengenvisum, die trekken met andere woorden waarheen ze willen. Maar weerom: het klinkt goed in de media, toch? En als dat allemaal zo’n probleem is, welke middelen hebben ze gebruikt om ze terug te halen? Juist ja, geen…”

Hoe loopt het Kucam-onderzoek dan nu momenteel?

“Ze zoeken en ze zoeken, maar vinden niets want ik ben onschuldig. En dan beginnen ze het spel natuurlijk smerig te spelen. Mijn zoon zou zogezegd getuigen benaderen. Hij heeft mensen gezocht om te getuigen voor mij, ja. Maar dat is iets heel anders, niet? Nu zit mijn vrouw vast: ze zou getuigen bedreigd hebben. Serieus? Ik heb vier broers en zeven schoonbroers, wat zou ik, mocht ik al slechte bedoelingen gehad hebben, mijn vrouw hierbij betrekken? Het is persoonlijk geworden, justitie doet er alles aan om mij te breken zodat ik zou liegen en zeggen dat al die leugens waar zijn. Hoe harteloos of meedogenloos het ook is. Ik sta recht in mijn schoenen, ik ben onschuldig! Hoge bomen vangen veel wind maar vergeet niet, ze hebben ook diepe wortels.”

Het Kucam-dossier wordt ook gelinkt aan een drugsdossier in Antwerpen.

“Ja, die familie zou mijn schoonfamilie zijn, maar ik ben officieel niet eens getrouwd. Nu goed, ik ken die familie wel, daar niet van maar ik heb er zeer weinig contact mee, laat staan conversaties over criminele activiteiten. Ik heb niets met die zaak te maken en wordt zeker niet verdacht van hun beschuldigingen noch ben ik over drugszaken verhoord geweest. Weeral, pure sensatie om zo de N-VA te schaden net voor de verkiezingen. Ik rook niet en gebruik geen drugs, laat staan dat ik die rommel zou verkopen.”

Op basis van wat houdt men je nog vast?

“Eerst was er [zogezegd] ‘vluchtgevaar’. Ik zou volgens het gerecht goede contacten hebben in Turkije en er ‘belangen‘ hebben. Welke belangen? Ik ben op mijn negen jaar uit Turkije gevlucht. Ik heb geen Turkse nationaliteit, enkel de Belgische en heb geen enkele eigendom in Turkije.”

“Er wordt zo’n smerige rol gespeeld door justitie. De procureur liegt er op los, wij ontkennen elke beschuldiging, maar kunnen niet onmiddellijk elke leugen op het proces weerleggen. Ik blijf dan vastgehouden en pas veel later krijgen we een nieuwe kans om alles te weerleggen. Ondertussen staat de procureur er al met een hoop nieuwe leugens. ‘Gevaar voor recidive’, [nog zoiets]. Meen je dat!? Denken ze écht dat Maggie De Block van mij nog een lijst zou aanvaarden? Trouwens er worden geen humanitaire visa meer verleend door de huidige minderheidsregering. En dan ‘collusiegevaar’ (samenzweren om het gerecht te belemmeren, red.). Ik mag met m’n zoon geen contact meer hebben. Dat was een voorwaarde om hem vrij te laten. Heel de tijd dat hij vast zat, zat hij bij mij op cel en nu mag ik al 5 maanden niet meer met hem spreken! Dit is toch onmenselijk! Het is mijn zoon! Dit land spreekt vaak over mensenrechten in buitenlandse regimes, maar hier doet men niet veel beter, hoor. Justitie doet maar, niemand die hen controleert en zoiets merk je. Ze staan letterlijk boven alles en iedereen.”

Een procureur die er op los zou liegen, dat lijkt op een manier van doen wanneer ze iemand willen vasthouden zonder bewijs, reageren je advocaten dan niet?

“Je kan je onmogelijk tegen elke leugen wapenen. Zelfs de beste strafpleiters staan machteloos tegen dergelijke spelletjes. Het is van 2 april geleden dat ik nog ondervraagd geworden ben. Ze modderen maar wat aan en ik blijf zitten. Elk vermoeden dat ze hebben wordt weerlegd met harde feiten. Helaas, onschuldig zijn tot het tegendeel bewezen is, is een mythe. In België zijn een handvol bedrieglijke verklaringen en wat valse vertalingen genoeg om een leven te ruïneren.”

Denk je dat deze ‘Kucam-zaak’ de verkiezingen heeft beïnvloed?

“Eerlijk? Neen, dat denk ik niet: Maggie De Block is afgegaan als een gieter tegenover Theo Francken. Zelfs Dries Van Langenhove deed haar bijna de broek af: hij deed nagenoeg even goed en kwam pas voor de eerste keer op. In het algemeen is de verkiezingsuitslag voor de traditionele partijen ronduit triestig. N-VA blijft de grootste partij en heeft ook in Mechelen sterk stand gehouden.”

Een beschadigingspoging die mislukt is?

“De N-VA ligt, zoals alle Vlaams-nationalistische partijen, onder vuur: Alles wordt uitvergroot. Kijk naar die ene rechter die dronken vluchtmisdrijf pleegde. Was dat groot nieuws? Maar wanneer je Kris van Dijck heet, ben je niet meer uit het nieuws weg te branden. Die heeft zelfs ontslag moeten nemen!”

“We worden niet eerlijk behandeld. Kijk nog naar Bernard Sintobin, de man van Unicef die zware beschuldigingen verkreeg inzake adoptie van kinderen uit Guatemala. Ik doe geen uitspraken over hem of die zaak, maar hij heeft niet één dag vast gezeten. Geen seconde, maar een N-VA-gemeenteraadslid zit al bijna 7 maanden vast zonder bewijs, enkel op basis van wat loze verklaringen en foute vermoedens.”

Ik denk niet dat deze affaire de verkiezingen heeft beïnvloed. Maggie De Block is zwaar afgegaan tegenover Theo Francken. Zelfs Dries Van Langenhove deed haar bijna de broek af.

Hoe beleef je dit alles nu? Tussen vier muren, afgesneden van iedereen en geen enkele mogelijkheid om je publiekelijk te verdedigen behalve dit interview?

“Wat mij het meest raakt is dat men alles wat de media zegt gewoon maar gelooft. Zonder twee keer na te denken. Zoveel logische vragen die je kan stellen om al deze beschuldigingen te ontkennen: Ik kan één keer geld vragen, een tweede keer ook misschien nog, maar toch geen derde, vierde of vijfde keer? Ik heb zeker zeven visa-lijsten ingediend! Waarom werd dit net voor de verkiezingen gelanceerd terwijl we al jaren bezig zijn met humanitaire visa? Waarom word alleen ik beschuldigd? Er zijn 16 tussenpersonen – waarvan zeker 14 Syriërs die Arabische spreken. Ik spreek geen Arabisch, er is een grote taalbarrière. Het visa-systeem is jaren geleden goedgekeurd in de Kamer… Waarom wordt dit nu, zonder bewijzen, zo hard uitvergroot in de media? Waarom wordt er zoveel gelogen? Kijk ook naar de Trump-hoax gefabriceerd door Open Vld? Ik heb bijna 1.000 voorkeurstemmen gehaald in oktober. Mensen geloven in mij, daar speel je toch niet mee?”

Waarom behandelt justitie jou zo dan, denk je?

“In hun ogen moét Kucam schuldig zijn. En als ik het niet ben, zal ik het moeten worden! Elke dwaas die dus met een leugen afkomt, wordt op handen gedragen door de speurders. Er was zo een vrouw gaan klagen dat ik Mechelen vol zou hebben gebouwd met het bloedgeld dat ik verkregen zou hebben door de ‘visa-jackpot’. ‘Bingo!’, dachten de speurders! Tot ze erachter kwamen dat ik voorzitter van KLEMO (het sociaal woonorgaan in Mechelen, red.) was en dat het om sociale woningen ging…”

Ik zou alles opnieuw doen. Theo, zijn kabinet… we hebben écht schoon werk geleverd Filip. We hebben honderden mensenlevens gered en dat is het belangrijkste!

Wetende wat je nu weet, zou je het opnieuw doen? Anders?

“Mijn gezin is kapot gemaakt, vier schoolgaande kinderen die ik goed heb opgevoed. Volgend jaar gaan er twee van naar de unief… Ik ben er kapot van. En de dingen die over mij gezegd zijn: ‘Niet Marrakesh, maar Melikan heeft de regering doen vallen’. Of Kristof Calvo: ‘kijk eens welke mooie kostuums die Melikan draagt’. Na de verkiezing zong hij wel een toontje lager natuurlijk.”

“Maar dat is allemaal verschrikkelijk zwaar om te dragen en als ik buiten kom zal het ook niet evident zijn, maar ik zou alles vanaf dag één terug opnieuw doen. Alles. Theo, zijn kabinet… we hebben écht schoon werk geleverd, Filip! We hebben honderden mensenlevens gered en dat is het belangrijkste!”