De Vlaamse klimaatdoelen zouden tussen de 3 en de 12 miljard euro kunnen kosten, per jaar. Dat is wat Vlaanderen elk jaar moet investeren als het tegen 2030 35% minder CO2 wil uitstoten ten aanzien van 2005, een van de klimaatdoelstellingen. Het bedrag werd berekend door SERV, het verband waar werkgevers en vakbonden in samenzitten, en rapporteert VRT NWS.

Als Vlaanderen haar eigen klimaatdoelen wil respecteren, moet het al tegen volgend jaar 15,7% minder koolstofdioxide uitstoten ten aanzien van 2005. De laatste berekeningen tonen echter aan dat we in 2016 nog maar 0,4% minder hebben uitgestoten dan in ijkpuntjaar 2005. De Vlaamse overheid schat dan weer zelf dat er tussen de 6-10% minder zal uitgestoten worden in 2020 in vergelijking met 2005. In 2030 moet de uitstoot echter nog meer teruggedrongen worden, met 35% tegenover 2005.

Geen ‘broken window’, maar ‘extra windows’: Tot meer dan kwart van huidige begroting zou naar klimaat moeten gaan

Die klimaatdoelen lijken bijzonder onwaarschijnlijk, want volgens SERV zal er elk jaar 3 tot 12 miljard euro per jaar nodig zijn om die doelen te halen. Als je weet dat het jaarlijks budget van de Vlaamse overheid rond de 44 miljard schommelt, wordt al snel de omvang van deze opdracht duidelijk.

Het meeste van dat geld zou dan moeten gaan naar de renovatie van huizen en andere gebouwen. Er wordt immers vooral gas en olie gebruikt om deze te verwarmen. Hoe beter geïsoleerd onze woonsten zijn, hoe minder fossiele brandstof er moet gebruikt worden en dus hoe minder CO2 in de atmosfeer wordt gedumpt. Het gaat hierbij om subsidies voor dakisolatie, bijzonder dubbel glas, warmtepompen, zonneboilers en zonnepanelen. Maar Vlaanderen hinkt inzake die activiteit nu reeds achterop. In drie jaar tijd zal de Vlaamse overheid het zonnepanelen- en windmolenpark met maar liefst 50% moeten doen toenemen.

Die achterstand in groene energie en energiebesparing inhalen tegen 2030 zou dus gigantische sommen geld kosten. En de vraag is nog maar hoe gezinnen hun deel van de inspanningen zullen moeten betalen. SERV berekende dat een gemiddeld gezin zo’n 40.000 tot 60.000 euro nodig heeft om zijn woning energiezuinig te maken. Niet alleen is dat een som die tal van gezinnen nooit zullen recupereren, maar een kwart van de gezinnen heeft dat geld ook gewoonweg niet. Wil de Vlaamse overheid deze gezinnen ondersteunen, zou dat jaarlijks 1,5 tot 6 miljard tot 2030 kosten.

(Lees verder onder de tweets uit maart.)

En wie moet dan die klimaatdoelen betalen?

Dan zijn er nog de specialisten en bouwvakkers die de renovaties moeten uitvoeren. Hiervoor zouden er zo’n 250.000 nodig zijn. Dit onmiddellijk vanaf volgend jaar, niet gespreid over de komende 10 jaar. De bouwsector kampt echter nu reeds met een tekort aan geschikte arbeidskrachten. SERV roept daarom op om de technische en beroepsopleidingen meer leerlingen te laten opleiden.

Het is daarom te betwijfelen of deze sommen geld wel zullen betaald worden. Ook de hoe-vraag is prominent. Men denkt hierbij aan allerlei manieren om de grote kosten te financieren, van een kilometerheffing, een CO2-taks tot het afschaffen van de salariswagen. Die maatregelen zijn echter bijzonder politiek gevoelig, niet in het minst omdat de belastingdruk in ons land al bijzonder hoog is.

Lees ook:

De Vadder (VRT) kritisch over Klimaatplan Groen: “Ja of nee, meneer Calvo?”