N-VA is bereid om vanuit de Vlaamse regering te lobbyen voor een lager BTW-tarief op elektriciteit. Dat zou in een een formateursnota van N-VA-voorzitter Bart De Wever staan die Het Laatste Nieuws kon inkijken. De Wever is verantwoordelijk voor het zoeken van een Vlaamse meerderheid, en de maatregel staat op het wenslijstje van sp.a (en Vlaams Belang).

Onder de vorige regering werd de BTW op elektriciteit verhoogd van 6% naar 21%. De bedoeling was om hiermee de tax shift te financieren. De maatregel was echter een doorn in het oog van de sp.a, die de BTW-verhoging asociaal vond en vindt. Ook Vlaams Belang en PVDA zijn tegen het hoge BTW-tarief. N-VA was altijd tegen zo’n BTW-verlaging, maar zou zich nu toch bereid zien om om vanuit de Vlaamse regering te lobbyen voor een lager tarief. Dit als zoenoffer naar sp.a toe, zo schrijft Het Laatste Nieuws.

BTW hoog, BTW laag, BTW hoog, BTW opnieuw laag? BDW geeft fiat formateursnota

Het was in 2013 dat de regering-Di Rupo (PS, sp.a, MR, Open Vld, CD&V en cdH) met de deelstaten onderhandelde over een pakket maatregelen die de loonkosten moesten omlaag duwen en het investeringsklimaat aantrekkelijker maken. Vicepremier Johan Vande Lanotte (sp.a) kwam toen met een opmerkelijk voorstel op de proppen: een verlaging van de btw op elektriciteit van 21 naar 6%. Elektriciteit zit immers ook in de index, dus als die factuur verkleint, stel je ook de automatische indexering van de lonen uit: goed voor de concurrentiepositie. Open Vld was al snel voorstander, maar CD&V vond het een populistische verkiezingsstunt die de begroting zou belasten, een standpunt waar het steun voor kreeg van toenmalige oppositiepartij N-VA. Tevergeefs echter.

Een jaar later, toen N-VA mee in de regering zat onder premier Charles Michel (MR), werd om de tax shift te financieren de btw opnieuw verhoogd naar 21%, tot grote ergernis van de socialisten. Wetsvoorstellen van sp.a om de btw opnieuw te verlagen, werden prompt weggestemd door de meerderheidspartijen, want “de werkende mensen zouden er uiteindelijk meer aan verliezen”, klonk het toen.

Maar na jaren aanhoudende begrotingstekorten en constante groei van levenskosten wordt nu teruggekomen op dat standpunt. Een onderhandelaar vertelt aan Het Laatste Nieuws dat intussen ‘iedereen zou beseffen dat de energiefactuur te hoog is’. De Wever zou er echter niet aan willen morrelen op Vlaams niveau, maar de federale regering onder druk willen zetten. Nochtans zou Vlaanderen dat zelf kunnen doen door de gewestkosten rond de openbare dienstverplichtingen (premies, budgetmeters, openbare verlichting) uit de factuur te lichten, maar dat moet dan natuurlijk zelf gecompenseerd worden. De federale overheid kijkt wel reeds aan tegen een tekort van 11 miljard euro, maar ook de PS zal het compromisvoorstel van De Wever allicht graag horen.