De Europese Commissie daagt Hongarije voor het Europese Hof van Justitie omwille van een verstrenging van de Hongaarse asielwetgeving. Die wetgeving zou in strijd zijn met de EU-wetgeving inzake asiel.

De zogenaamde ‘Stop Soros’-wet uit 2018 zorgt ervoor dat mensen geen asiel in Hongarije kunnen aanvragen als ze binnenkomen vanuit een derde land waar ze geen gevaar lopen. In de praktijk betekent dat dat zo goed als niemand nog in aanmerking komt voor asiel. De wet maakt het ook strafbaar om migranten te helpen die niet in levensgevaar zijn.

In strijd met EU-wetgeving

Ook staat de wet de Hongaarse autoriteiten toe om bijvoorbeeld leden van NGO’s te verbieden zich in een straal van acht kilometer van de Hongaarse grenzen te begeven. Ook de toegang van migranten tot NGO’s wordt beperkt. De wet zou volgens de Europese Commissie “het recht op asiel beperken op een wijze die niet verenigbaar is met het EU- of internationaal recht”.

In juli 2018 stuurde Brussel een formele brief naar de Hongaarse regering als eerste stap in de inbreukprocedure. In januari herhaalde de Commissie opnieuw haar bezorgdheid. “Na analyse van het antwoord van de Hongaarse autoriteiten was de Commissie van mening dat de meeste punten van zorg nog steeds niet zijn weggenomen”, klonk het donderdag.

Ook is Brussel kritisch voor de omstandigheden in de Hongaarse migrantenkampen. “In het bijzonder het achterhouden van voedsel” zou in strijd zijn met het Charter van de Fundamentele Rechten van de EU.