“Zonder grote hervormingen, verliest dit land zijn meerwaarde”, zegt gerenommeerd econoom Geert Noels in een interview met Het Laatste Nieuws. Noels pleit voor een omslag in de Belgische staatsstructuur met Zwitserland als voorbeeld. Komt zo’n hervorming er niet, is het volgens de econoom beter dat België splitst en de “deelstaten in vriendschap uit elkaar gaan.”

De regeringsonderhandelingen zitten muurvast. Zowel op Vlaams, Waals als op federaal niveau slagen de politieke partijen er niet in om een meerderheid te vormen. Het één en ander heeft te maken met de sterk verschillende verkiezingsuitslag in de twee landsdelen: Vlaanderen stemde rechts en Wallonië links. Die twee verzoenen lijkt een helse uitdaging, zo werd de laatste weken nog maar eens duidelijk met de N-VA en de PS die elk gesprek uit de weg gaan en informateur Bart De Wever (N-VA) die de Vlaamse regeringsvorming ‘on hold’ zette in afwachting van wat er federaal gebeurt.

Afspiegelingsregering en Zwitsers (con)federalisme

Die typisch voor België moeilijke federale regeringsonderhandelingen kunnen volgens econoom Geert Noels worden opgelost door enkele belangrijke hervormingen. Zo pleit Noels voor een afspiegelingscoalitie van de deelstaatregeringen en een Zwitsers federaal model. Die afspiegelingsregering houdt in dat de partijen die de Vlaamse en Waalse regering vormen samen ook federaal besturen. “Maak het systemisch dat na de verkiezingen de partijen van de deelstaatregeringen samenkomen om het federale in handen te nemen”, klinkt het bij de econoom.

Noels acht het weinig waarschijnlijk dat België op de korte termijn gesplitst zou worden maar hij waarschuwt wel voor de huidige situatie. “Zonder grote hervormingen, verliest dit land zijn meerwaarde”, verduidelijkt hij tegenover Het Laatste Nieuws. “Het paradoxale is echter dat zij die België het hardst verdedigen elke hervorming tegenhouden.”

Zwitserland is voor de econoom hét voorbeeld voor de Belgische staatsstructuur. Zo stelt hij onder meer een verdere ontmanteling van het federale niveau voor, waardoor de bevoegdheden van de deelstaten flink worden uitgebreid. Daarnaast mag voor Noels het taboe over de jaarlijkse geldstromen van Vlaanderen richting Wallonië ook worden doorbroken. “Ook in Zwitserland zijn er transfers, maar die zijn zeer transparant, waardoor de ontvangende kantons gestimuleerd worden om het beter te doen”, verduidelijkt hij.

Lees ook:

Nog mee? N-VA stelt gesprekspartner PS op één lijn met PVDA