Doordat de ‘zwembadjongeren’ – voornamelijk groepjes allochtone jongemannen die zich misdragen in publieke zwembaden – een sterke weerklank krijgen in de samenleving, riep Vlaams Belang-Kamerlid Ortwin Depoortere, als voorzitter, de Commissie Binnenlandse Zaken samen. “De commissie Binnenlandse Zaken wordt niet het speelgoed van Vlaams Belang. Er is geen sprake van dat de voorzitter die commissie kan instrumentaliseren“, reageert ontslagnemend minister en Kamerlid Denis Ducarme (MR) evenwel tegenover BELGA.

Verschillende publieke zwembaden werden de afgelopen weken geconfronteerd met overlast van allochtone jongeren. In een reactie daarop riep de voorzitter van de commissie Binnenlandse Zaken, Ortwin Depoortere (Vlaams Belang), de Kamercommissie samen. Op de agenda? Vragen van onder meer Dries Van Langenhove en N-VA-Kamerlid Koen Metsu (N-VA).

Ducarme wijst Depoortere evenwel op de regels van de Kamer. Zo mag een voorzitter weliswaar zijn commissie samenroepen, maar moet de orde van de werkzaamheden het mogelijk maken dat de leden de agenda vastleggen. “Het is niet aan een commissievoorzitter om op eigen houtje een minister op te vorderen in het kader van een debat”, citeert BELGA Ducarme.

“Geen nationaal debat over het gemeentelijk zwembad van Oostende”