Brussels burgemeester en PS-kopstuk Philippe Close wil niet met de N-VA onderhandelen over confederalisme wanneer de partij een splitsing van de sociale zekerheid op tafel legt. “We geven die sociale zekerheid, waarvoor we keihard hebben gevochten, niet op”, klinkt het. Een herhaling van een experiment zoals de regering-Michel, die allerminst een meerderheid langs Franstalige kant had, wijst Close af. Sterker nog: een regering met een forse minderheid aan Franstalige zijde was volgens hem een “traumatiserende ervaring“. “Het is een van de redenen waarom het voor ons zo moeilijk is een regering te vormen met de MR van premier Charles Michel, zo vertelt hij aan De Tijd

Verschillende belanghebbenden – bijvoorbeeld het VBO en multinational AB InBev – roepen de PS en N-VA op om met elkaar in gesprek te gaan. De Vlaams-nationalisten huldigden echter al geruime tijd het principe dat er alleen met de Franstalige socialisten kan worden gesproken over het confederalisme. “Als dat confederalisme inhoudt dat de sociale zekerheid verder wordt gesplitst, wat de bedoeling van de N-VA is, zal dat zonder de PS zijn. We geven die sociale zekerheid, waarvoor we keihard hebben gevochten, niet op”, klinkt het bij Close.

Hoewel het PS-kopstuk aangeeft dat de bevoegdheidsverdeling weliswaar niet perfect is, merkt hij de sociale zekerheid als “rode lijn” aan. “Als we die opgeven, heeft België geen belang meer. Dit land blijft niet aaneenhangen door de Rode Duivels, daar is meer voor nodig. Ik zeg niet dat over de rest kan worden onderhandeld, want we gaan geen domme dingen doen. Maar de sociale zekerheid? Jamais”, stelt hij tegenover De Tijd.

Een verdere regionalisering van de sociale zekerheid is volgens Close ook niet haalbaar. “Wat gaan we met Brussel doen? Moet een Brussels ziekenhuis andere facturen beginnen te versturen naargelang het over een Vlaming, Brusselaar of Waal gaat? We hebben voor een systeem gekozen waarin mensen belastingen betalen waar ze wonen”, redeneert het PS-kopstuk.

‘Franstaligen waren quantité négligeable’

Hoewel verschillende Vlaamse partijen niet staan te springen voor een paars-groene regering zonder Vlaamse meerderheid kaatst Close meteen de bal terug. “Plots is dat choquerend, net zoals de N-VA het choquerend vond dat de regering-Di Rupo twee zetels aan Vlaamse zijde tekortkwam. Maar is het dan niet choquerend dat er de afgelopen vijf jaar geen meerderheid aan Franstalige zijde was? In de regering-Michel waren de Franstaligen quantité négligeable”, merkt hij op.

Deze situatie was volgens het PS-kopstuk een “traumatiserende ervaring voor ons”. “Het is een van de redenen waarom het voor ons zo moeilijk is een regering te vormen met de MR van premier Charles Michel. Die partij betaalt nu de prijs omdat ze de belangen van de Franstaligen heeft opgegeven om de macht te grijpen”, aldus Close tegenover De Tijd.

Lees meer: