De bestorming van het Hongkongse parlement zet kwaad bloed bij de Chinese Communistische Partij in Beijing. Zo wordt er in sommige Chinese staatsmedia opgeroepen tot “nultolerantie” voor de betogers in de voormalige Britse kolonie.

Maandagnacht werd ‘Legislative Council’ (LegCo) – het Hongkongse parlement – urenlang bezet door woedende betogers. Er welden vernielingen aangericht, de kantoren van Beijinggezinde parlementsleden werden overhoop gehaald en er werden politieke slogans geschreven met graffiti. De actie volgt op weken van vreedzame massabetogingen die tot wel 2 miljoen deelnemers op de been wisten te brengen.

Reactie Carrie Lam

Maandag was de verjaardag van de overdracht van Hongkong van het Britse aan het communistische Chinese bestuur in 1997. Op die dag vinden vaker pro-democratische betogingen plaats, maar de dag kreeg dit jaar een extra lading na weken van onrust over een controversiële uitleveringswet. Volgens critici zou de wet ervoor kunnen zorgen dat dissidenten uit Hongkong uitgeleverd kunnen worden aan het Chinese vasteland.

Carrie Lam, de Hongkongse ‘Chief Executive’ en kop van jut van de betogers, noemde de actie “bedroevend en schokkend”. “Ik hoop dat de hele gemeenschap het met ons eens zal zijn dat wij met deze gewelddaden, die we hebben gezien, het terecht veroordelen en ik hoop dat de samenleving zo spoedig mogelijk weer normaal wordt”, klinkt het.

De Beijinggezinde Lam ontkent dat haar iets te verwijten valt. Lam heeft de wet weliswaar ‘voor onbepaalde duur’ uitgesteld, maar weigert de wet in zijn geheel te schrappen. Een andere eis van de betogers is dat Lam moet aftreden, maar ook daar werd geen gehoor aan gegeven. Lam sloot af met een waarschuwing en zei dat er geen sprake zou zijn van amnestie en dat de Hongkongse autoriteiten “alle illegale handelingen van de betogers zullen vervolgen”.

Communistische regering in Beijing veroordeelt gebeurtenissen

Ook de Communistische Partij in Beijing reageerde op de gebeurtenissen. Het contactbureau van de Chinese regering in Hongkong gaf een verklaring uit waarin men zei “geschokt en verontwaardigd” te zijn over de bestorming van de LegCo en de actie “sterk te veroordelen”.

“Sommige extreme elementen gebruikten buitensporig geweld om het parlementsgebouw te bestormen en voerden een reeks grootschalige aanvallen uit. Dit is schokkend, hartverscheurend en woedewekkend”, klinkt het. “Hun gewelddaden vormen een extreme bedreiging voor de rechtsstaat in Hongkong en hebben de vrede en stabiliteit in Hongkong ernstig ondermijnd. Het is volstrekt onaanvaardbaar.”

Het ministerie verantwoordelijk voor Hongkong en Macau gaf eveneens een verklaring uit. “Deze ernstige illegale acties hebben de rechtsstaat van Hongkong met voeten getreden en de sociale orde van Hongkong beschadigd”, klinkt het. “Het is een flagrante uitdaging van de essentie van de ‘Een Land, Twee Systemen’-formule. Wij veroordelen dit ten zeerste.”

Chinese media: “Nultolerantie”

Intussen roept de Engelstalige versie van de ‘Global Times’ – een krant die onder het gezag de Chinese Communistische Partij valt – op tot “nultolerantie” voor de betogers. “De Chinese samenleving is zich er maar al te goed van bewust dat een nultolerantiebeleid de enige remedie is voor dergelijk destructief gedrag. Anders, en zonder dit beleid, zou het vergelijkbaar zijn met het openen van een doos van Pandora”, klinkt het.

Onder het ‘Een Land, Twee Systemen’-stelsel kent Hongkong verregaande autonomie en burgerlijke vrijheden die van toepassing zijn op het Chinese vasteland. In een editoriaal in de ‘China Daily’ – eveneens een staatskrant – wordt er evenwel op gewezen dat Hongkong een “onvervreemdbaar” deel van China is en dat einddoel “verdere integratie” is.