Een rechter in de Amerikaanse staat Californië heeft een verstrenging van de Amerikaanse asielregels geblokkeerd. De nieuwe regels zullen pas toegepast kunnen worden indien de voor- en tegenstanders van de wetgeving de zaak beslechten voor het gerecht.

De regering van de Amerikaanse president Donald Trump (Rep.) heeft recent de Amerikaanse asielregels verstrengd. Zo zullen migranten geen asiel meer kunnen aanvragen in de Verenigde Staten, als ze eerst door een ander veilig land trokken zonder daar asiel aan te vragen. Jon Tigar, een rechter in de Amerikaanse staat Californië, heeft die wetgeving nu geblokkeerd.

Asielregels voorlopig geblokkeerd

Voorafgaand aan het vonnis vond een hoorzitting plaats in San Francisco, waarin advocaten van de Amerikaanse regering de verstrenging beargumenteerden. Volgens Scott Stewart van het Amerikaanse ministerie van Justitie zijn de nieuwe regels “wettig” en “op de juiste manier uitgevaardigd”. Ook zijn de nieuwe regels volgens Stewart nodig om “de urgente en aanhoudende crisis aan de grens aan te pakken”.

“Er zitten nogal wat lastige dingen in”, zei Tigar. Volgens hem kunnen landen als Mexico en Guatemala de toevloed aan asielzoekers niet verwerken. Tigar heeft in het verleden al een andere poging tot verstrenging van de asielregels geprobeerd te blokkeren.

Enkele uren voor de uitspraak van Tigar had een andere rechter in Washington D.C. de verstrenging wel goedgekeurd, tot tevredenheid van Trump. De uitspraak van de Californische rechter blokkeert de wetgeving echter. De nieuwe regels zullen pas toegepast kunnen worden indien de voor- en tegenstanders van de wetgeving de zaak beslechten voor het gerecht.