Met een begrotingstekort van zo’n 9,6 miljard euro of 2 procent van het bruto binnenlands product (bbp) zit de ontslagnemende federale regering al op zwart zaad en kan de toekomstige zich aan een heuse besparingsoperatie verwachten. Het probleem? In de toekomst is er, om de vergrijzing op te vangen, veel geld nodig. Zo raamt de Studiecommissie voor de Vergrijzing de kosten van de vergrijzing op 17 miljard euro, oftewel 3,8 procent van ons bbp, in 2040.

In België veroudert – net zoals in talloze andere West-Europese landen – de bevolking. Het gevolg? Terwijl er minder mensen zullen zijn om (via belastingen) bij te dragen, zal de overheid (onder meer aan verzorging en pensioenen) meer geld moeten uitgaven. Momenteel gaat, zo weet VRT NWS, 25,2 procent van het bbp (de som van alles wat we in België in één jaar produceren) naar sociale uitgaven zoals pensioenen, gezondheidszorg en kinderbijslag.

Door de verouderende beroepsbevolking zal dit percentage in 2040 stijgen tot 29,1 procent van het bbp, zo berekende de Studiecommissie voor de Vergrijzing. “We gaan ervan uit dat we tegen dan 3,8 procent van ons bbp extra moeten beschikbaar hebben om die vergrijzing te kunnen betalen”, stelt Johan Van Gompel, voorzitter van de Vergrijzingscommissie tegenover de openbare omroep. “In geld van vandaag gaat het om ruim 17 miljard”, klinkt het.

Bij deze cijfers dient een grote kanttekening te worden geplaatst. Zo vertrekt de commissie van een productiviteitsgroei van 1,2 procent per jaar. “Als die productiviteitsgroei tegen 2070 gemiddeld per jaar wat lager komt te liggen, dan zullen de kosten van de vergrijzing dubbel zo hoog liggen als ingeschat in ons basisscenario”, klinkt het bij Van Gompel.

Gezonde overheidsfinanciën “essentieel”

Volgens Van Gompel is het “essentieel dat we de overheidsfinanciën gezond houden en dat we de schuld naar beneden krijgen”. In dat scenario zouden we immers een buffer kunnen aanleggen en zodoende de vergrijzing betaalbaar te houden. Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) stipt de positieve effecten van het regeringswerk aan. “Het rapport bevestigt de positieve effecten van de pensioenhervorming die wij de laatste vijf jaren hebben doorgevoerd” klinkt het volgens De Tijd.