Vorig jaar kozen bijna 130.000 immigranten voor ons land als hun eindbestemming. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Statbel die het Vlaams Belang naar buiten brengt. Migratie zorgt er op die manier voor dat onze bevolking verder aangroeit, voornamelijk met mensen van Afrikaanse origine. 

“Terwijl de terugkeer van illegale en uitgeprocedeerde asielzoekers op een diepterecord staat, blijft de instroom pieken”, klinkt het bij Vlaams Belang bij het zien van de nieuwe migratiecijfers. Vorig jaar verwelkomde België 129.392 migranten en verlieten 80.053 mensen ons land. Dat brengt het netto migratiesaldo op 49.339. Volgens Statbel is de stijging van de Belgische bevolking dan ook voor 80 procent het gevolg van immigratie.

“Ont-Europeaniseren”

Naast een bevolkingsgroei zorgt migratie uiteraard ook voor een verandering van de bevolking. Zo neemt het aandeel van bepaalde groepen migranten in onze bevolking fors toe.  Gemiddeld trekken er voor elke 10 migranten die ons land binnenkomen 6 weg. Achter dat gemiddelde zitten echter enorme verschillen naargelang de origine. Zo vertrekken er voor elke 10 nieuwkomers uit zwart-Afrika en West-Azië amper 2 weg.

Volgens Vlaams Belang-voorzitter en Kamerlid Tom Van Grieken bewijzen de cijfers dat België zijn immigratiebeleid hoogdringend moet wijzigen wil het niet volledig “ont-Europeaniseren”. In het licht van de federale regeringsformatie roept Van Grieken dan ook op werk te maken van een veel kordater en strenger immigratiebeleid. Concreet pleit de Vlaams Belang-voorzitter voor een forse uitbreiding van de terugkeercapaciteit, een verstrenging van de wet op de gezinshereniging en de aanpassing van de volgens hem destructieve en achterhaalde Conventie van Genève.