Na een korte maar intensieve procedureslag, besliste het Saksische Grondwettelijk Hof op 26 juli dat de Saksische AfD-fractie voor de verkiezingen van de Landtag op 1 september dan toch met een volledige lijst mag aantreden. De beslissing komt na een maand getouwtrek tussen AfD-fractie en de Saksische verkiezingscommissie. Deze had de AfD-lijst gehalveerd op 18 kandidaten omwille van procedurefouten. Een oordeel van het Saksische Hof oordeelt nu dat de rechts-conservatieve partij voorlopig een volledige lijst mag indienen. Op 16 augustus valt een finaal oordeel.

Procedurefout

Na 21 dagen getouwtrek tussen verkiezingscommissie en partij, lijkt de AfD nu aan het langste eind te trekken. Het vraagstuk van de Saksische kieslijst van de rechts-conservatieve Alternative für Deutschland (AfD) kreeg nationale allure nadat de verkiezingscommissie de lijst als onacceptabel beoordeelde. De kiescommissie van de deelstaat, die wordt samengesteld uit leden van de Landtag, het Saksische deelstatelijke parlement, ziet toe op het correcte verloop van de deelstaatverkiezingen en vormfouten bij de lijsten.

De reden hiervoor lag in de splitsing van de kandidatenverkiezing, die op twee verschillende dagen werd doorgevoerd. Op een eerste vergadering in februari werd besloten over alle kandidaten persoonlijk te stemmen, wat ook gebeurde voor de eerste 18 plaatsen. Een tweede vergadering in maart besloot echter de plaatsen 19 tot 30 persoonlijk en 31 tot 61 in blok te verhandelen. Een aanpassing die volgens de uitspraak van de kiescommissie van 5 juli onwettig is, en daarmee de lijst beperkte tot 18 kandidaten.

Klacht bij het Grondwettelijk Hof

AfD wierp de commissie, die met 6 stemmen tegen 1 de beperking van de lijst goedkeurde, een politieke motivatie voor, gezien de samenstelling van de commissie uit zetelende parlementsleden. Eerste peilingen verwachten dat AfD bij de komende deelstaatverkiezingen 25,9% kan halen, waarmee ze na CDU de tweede partij wordt. Hierdoor zou de fractie uitgebreid worden van 14 naar 30 AfD-volksvertegenwoordigers in het Saksische parlement.

(Lees verder onder de tweet.)


De partij diende een klacht in bij het federale Grondwettelijk Hof (Bundesverfassungsgericht), maar kreeg op 24 juli nog het deksel op de neus. Het Hof nam de klacht niet aan omwille van vormfouten. Zo zouden niet alle nodige documenten ter controle overhandigd zijn aan het gerecht. Een verdere commentaar berustte op de vraag of de Saksische AfD reeds geprocedeerd had bij het Saksische Grondwettelijk Hof, dat de eerste aanspreekpartner is in dergelijke aangelegenheden.

Lijst toegelaten – kritiek van Mission Lifeline

Dit deelstatelijke Hof heeft nu een grotere lijst van de Saksische AfD voorlopig toegelaten. Het Grondwettelijk Hof oordeelde dat een dergelijk oordeel de gelijke kansen voor AfD niet voldoende zou respecteren. Het Hof oordeelde dat de eerste 30 kandidaten mogen aantreden. Deze werden immers persoonlijk verkozen, zoals in februari werd vastgelegd. AfD-fractiewoordvoerder Andreas Harlaß gaf aan nog steeds niet tevreden te zijn met het oordeel, dat AfD zou dwingen over elke kandidaat persoonlijk te stemmen. Het doel blijft een volledige toelating van de lijst.

(Lees verder onder de tweet.)

Het oordeel van het Grondwettelijk Hof beroerde ook vele commentatoren op sociale media. Onder hen ook Claus-Peter Reisch, kapitein van de “Zeenoodreddingsdienst” Mission Lifeline. De kapitein, die reeds veroordeeld werd voor het illegaal overbrengen van 234 Afrikaanse migranten naar Malta, noemde het oordeel op Twitter treurig. Volgens de kapitein zou een democratische staat als Duitsland AfD moeten verbieden.