Zo’n slordige 1.000 euro. Dat is er wat volgens de laatste studie per jaar per Vlaming naar Wallonië en Brussel vloeit. Deze transfers worden berekend door de concentratie van nettobijdragen per regio op te tellen en deze af te zetten tegenover de netto-afnemers. Vlaams-Brabant blijkt netto het meeste bij te dragen. Ook Oost-Vlaanderen, Antwerpen, maar tevens Waals-Brabant zijn netto-betalers. Dat rapporteert BELGA.

Een nieuwe studie van de IESEG School of Management in Rijsel heeft tot op het stadsniveau bepaald hoeveel men netto bijdraagt of afneemt eens men de totale belastinginkomsten tegenover alle uitgaven heeft verrekend. De bijdrages werden berekend aan de hand van de primaire inkomens, dat wil zeggen de totale beloning voor arbeid en kapitaal voor er belastingen en sociale lasten vanaf gingen. Het zijn via deze belastingen en onder meer sociale uitkeringen dat er transfers plaatsvinden.

Deze transfers lopen op tot 6.290 miljard EUR, wat jaarlijks van Vlaanderen naar Wallonië en Brussel vloeit. Wallonië krijgt hierbij het gros: 5.221 miljard EUR. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ontvangt 1.068 miljard. Dat gaat om zo’n 986 EUR per Vlaming elk jaar, goed voor een bijdrage van 1.447 EUR per Waal en 918 per Brusselaar.

Tranfers verschillen van provincie tot provincie (en van studie tot studie)

Die bijdrages variëren echter substantieel per provincie en stad. Vlaams-Brabant is de grootste bijdrager, met een grote concentratie van kapitaalkrachtige Vlamingen die per persoon 3.492 EUR afstaan. Hierna betaalt Waals-Brabant het meeste (2.668 EUR), Oost-Vlaanderen en provincie Antwerpen. Alle andere provincies zijn ontvangers: Ook Limburg (844 EUR per hoofd) en West-Vlaanderen (309 EUR). Bij de ontvangers loopt Henegouwen met 2.943 EUR per persoon weg en provincie Luik met 1.831.

Wie de zaken per arrondissement bekijkt, hoeft niet verbaasd te zijn dat de plaatsen die het meest bijdragen in Vlaams-Brabant liggen. Leuven draagt zo 3.651 EUR per jaar bij, Halle-Vilvoorde zelfs iets meer, met 3.364 EUR. Charleroi ontvangt het meest: 4.345 EUR per inwoner.

De hoeveelheid geld dat via de transfers van het noorden naar het zuiden wordt verplaatst, varieert echter qua jaar en studie. Ook wat wordt opgenomen in een studie is belangrijk. Neemt men bijvoorbeeld de staatsschuld in beschouwing en de intresten die hierop worden betaald, dan nemen deze transfers in omvang toe. Zo berekende UNamur die transfers op 8 miljard in 2015, terwijl de KU Leuven zo’n 7 miljard becijferde in 2017. Een Vives-studie (verbonden aan KU Leuven) calculeerde in 2012 dan weer dat het om 16 miljard zou gaan.

Lees ook: