Ontslagnemend minister voor Asiel en Migratie Maggie De Block (Open Vld) vraagt een slordige 40 miljoen euro extra voor de opvang van asielzoekers. Dat blijkt uit documenten van de Kamer en zo rapporteert Het Laatste Nieuws. Volgens De Block gaat het om een eerdere beslissing om de capaciteit uit te breiden, maar dat is volgens haar voorganger Theo Francken (N-VA“geen excuus”.

Sinds de val van de regering in 2018 moeten de ontslagnemende ministers werken met een noodbegroting – de zogenaamde voorlopige twaalfden. Dat is volgens De Block eveneens de reden dat er nu extra middelen gevraagd worden. “De regering had al beslist om extra plaatsen te creëren, maar budgettair kan je dat nu pas regelen”, zegt het Open Vld-kopstuk daarover aan Het Laatste Nieuws. Heel precies vraagt De Block aan het parlement een afwijking van 40.171.000 euro extra voor de opvang van asielzoekers.

Beleid van Francken verdergezet

Theo Francken (N-VA), voorganger van De Block op het kabinet van Asiel en Migratie, is niet te spreken over de vraag naar bijkomende budgetten. “Het totaalbudget van Fedasil zal dit jaar boven de 400 miljoen zitten. Crazy, want er is vandaag geen asielcrisis in Europa”, klinkt het bij hem. “N-VA zal volgende week dan ook een amendement indienen om de toewijzing van het extra budget te verhinderen.” Hij wil ook dat er opnieuw quota worden ingevoerd. De Block had bij haar aantreden die quota afgeschaft nadat de Raad van State ze onwettig had bevonden.

Uittreksel Wetsontwerp voorlopige twaalfden
Uittreksel Wetsontwerp voorlopige twaalfden: Verantwoording vraag extra budgetten

Volgens de liberale minister is de sneer van Francken echter onterecht en werden de extra opvangplaatsen al door hem aangevraagd in juli vorig jaar. “Ik ben op dezelfde weg verdergegaan”, aldus De Block. Uit documenten van de Kamer blijkt dat op de Ministerraad van 18 december 2018 beslist werd om de extra opvangplaatsen voor asielzoekers te creëren. In juli vorig jaar werd echter al aangegeven dat Fedasil voor 2019 rekening zou moeten houden met een bijkomende capaciteit met een prijskaartje van zo’n 32 miljoen euro.

De vraag naar bijkomende budgetten moet nog wel goedgekeurd worden door het parlement.