De Identitaire Beweging (IB) komt niet zo vaak in het nieuws, en als ze dat wel doet is het meestal op een negatieve manier. “Oostenrijk bevestigt financiële link tussen extreemrechtse groep en schutter Christchurch”, kopte HLN op eind maart van dit jaar. Er volgde een huiszoeking bij het hoofd van IB in Oostenrijk, Martin Sellner, een gekende rechtse YouTube-persoonlijkheid met 100.000 volgers. De Oostenrijkse bondskanselier wou het IB zelfs opdoeken. Uiteindelijk bleek het te gaan om een donatie lang voordat Brenton Tarrant zijn terreurdaad pleegde –  er volgde geen aanklacht of veroordeling, maar de imagoschade bij de IB was groot. Sellner kan het Verenigd Koninkrijk ook niet meer binnen omdat zijn aanwezigheid tot ‘spanningen binnen de lokale gemeenschappen’ kan leiden. De media linken hem vaak aan andere bekende ‘personae non gratae’ zoals Dries Van Langenhove en Tommy Robinson. Volgens Wikipedia is hij zelfs een ‘nieuw-rechtse fascist‘. Hoog tijd om het aan de man zelf te vragen, en dus trokken we naar Wenen voor een interview met Martin Sellner. Dit interview was deze week te lezen in Weekblad ‘t Pallieterke.

In een café in het Weense ontmoetten we Sellner (30). De jeugdigheid van de activist wordt benadrukt door zijn vestimentaire keuze. Een eenvoudige ‘hoodie’ begeleidt een goedlachse jongeman die een klassieke haarsnit draagt. Maar zijn doorsnee voorkomen kan echter doen vergissen. Sellner leidt de namelijk de beruchte Identitaire Beweging, hetgeen oorspronkelijk vooral in Frankrijk sterk stond, maar uitgetakt is naar Ierland, Spanje, Duitsland… en dus ook Oostenrijk.

Kan je het doel van de Identitaire Beweging (IB) kort samenvatten?

Sellner: “IB is een pan-Europese patriottische jeugdvereniging, die zich kant tegen massamigratie naar Europa en de effecten daarvan: desintegratie van de samenleving, islamisering… Met onze acties willen we een bewustzijn creëren door de muren van stilzwijgen en angst neer te halen die het publiek debat verstoren. Op die manier kunnen we een metapolitieke kracht verkrijgen: een effect op het openbare debat en de cultuur zal stroomafwaarts leiden tot een verandering van het beleid.”

Wat voor soort mensen gaat bij de IB?

“Jongeren in de eerste plaats. We zijn een jeugdorganisatie, en je kan niet bij de vereniging zijn als je ouder bent dan 30. Daarna gaan de leden bij andere verenigingen of helpen ze van buitenaf. Velen worden lid als student, maar er zijn ook werkende mensen bij.”

“20 tot 30 percent zijn vrouwen, hetgeen een hoog percentage is voor rechtse verenigingen. De sociale achtergrond is divers: van laaggeschoolden tot universitair opgeleiden.”

Lijkt de IB qua aanpak op Turning Point USA?

“TP USA is meer een lobby-organisatie, sterk verbonden met de Republikeinse partij. Wij zijn meer activistisch en partij-onafhankelijk. Je kan ons beter vergelijken met wat Greenpeace is voor de ‘groene’ partijen.”

Die partij-onafhankelijkheid zal niet snel veranderen?

“Inderdaad. We denken dat er een voldoende sterke populistische, rechtse politieke stroming is, maar er is een lacune op de universiteiten, op straat en in het activisme. Wij willen dat vacuüm opvullen.”

Wat was de beste actie die je met IB tot nu toe hebt gedaan?

“Mijn favoriet was een actie hier in Wenen, ten tijde van de spanningen met Recep Erdogan. De Turkse leider had openlijk gesproken over het inpalmen van Europa door Turken. We zijn toen op het dak van de ambassade geklommen met een groot spandoek met de beeltenis van ‘Prinz Eugen’ (Eugenius van Savoye was een gekend Oostenrijks veldheer die tegen de Ottomaanse Turken vocht in de zeventiende en achttiende eeuw, red.) en de tekst ‘Erdogan, stuur je supporters naar huis’. Dit zorgde voor veel oproer in Europa en ook in Turkije.

Leidde deze actie tot geweld of opstootjes?

“Helemaal niet. Al onze acties zijn volledig geweldloos. We gebruiken krachtige beelden, maar onze acties zijn niet gewelddadig. We bedekken ook onze gezichten niet. Er zijn wel incidentjes geweest rond onze demonstraties waarbij wij werden aangevallen. Er zijn ook confrontaties geweest na demonstraties met tegenbetogers, maar het geweld begint nooit door toedoen van leden van de Identitataire Beweging.”

Als er dan geweld wordt gebruikt tegen jullie, wat zou je dan aanraden aan de leden van IB?

“Wegrennen. Natuurlijk, als je ergens een informatiekraam hebt en je wordt daar aangevallen, dan moet je je verdedigen. Maar als er tijdens een actie geweld ontstaat, dan de-escaleren we, en als het echt onvermijdelijk lijkt dan gaan we weg. Elke vorm van geweld zal uiteindelijk afstralen op onze beweging.”

Heb je spijt van bepaalde acties?

“We hebben een actie gedaan in Wenen waarbij we tijdens een theaterstuk op het podium zijn gaan staan. Het was een goede actie, maar het is daarna weergegeven alsof we het podium agressief bestormd hebben en acteurs overgoten hebben met bloed. Dat waren complete leugens, maar we gaven hen met deze actie de mogelijkheid om dit soort leugens te creëren. De actie was te confronterend, en hoewel er geen geweld bij te pas kwam, kon men het achteraf wel zo ‘spinnen’. We hebben hierna dergelijke acties hierna niet meer gedaan.”

De meeste Oostenrijkse partijen willen niets met IB te maken hebben. Zal dit veranderen in de toekomst?

“Dit zal veranderen als de hele kijk op rechtse standpunten van de samenleving zelf verandert. Neem bijvoorbeeld Greenpeace of Attac, zij propageren mainstream-meningen. En als je naar een ‘Fridays for future’-protest (klimaatspijbelacties in Duitsland, red.) gaat, riskeer je ook niet je job of carrière, integendeel.”

“Wij daarentegen verdedigen meningen die op dit moment gedemoniseerd worden. De rculturele machtenr willen ons volledig vernietigen, en vinden ons óf stom óf kwaadaardig. Er is veel druk om je van ons te distantiëren, waardoor zelfs rechtse partijen en mainstream-kranten heel goed moeten oppassen als ze over de IB praten. Ik begrijp dat. Maar ik weet dat de rechtse partijen en hun achterban niet tegen ons zijn, en het vaak met ons eens zijn.”

Is er media die jullie dan wel neutraal behandelt?

“Nee. Nog niet. Zeker niet na de polarisering van de laatste jaren. In het begin was er wel wat interesse, maar nu zie je dat de mainstream-media zelfs de FPÖ (de rechtsnationalistische partij uit Oostenrijk, red.) niet meer eerlijk behandelt. Een uitzondering is misschien Servus TV, een privé mediakanaal in eigendom van de oprichter van Red Bull.”

Is de jeugd in Oostenrijk meer links dan rechts?

“Absoluut meer links. Maar niet meer dan in andere Europese landen. De reden is volgens mij het erg links orienteering onderwijs. [Want] hoe hoger opgeleid, hoe meer links de jeugd denkt. Dit is in het hele Westen een probleem.”

Ken je mensen in IB die door hun lidmaatschap problemen hebben gekregen op hun jobs of in universiteiten? Is er actieve repressie?

“Zeker. Het is zeer duidelijk. Als lid van IB wordt je sociaal doodverklaard. Er zijn verschillende mensen die hun job zijn kwijtgespeeld, of wier kamer op de universiteit is gevandaliseerd. Ikzelf heb nu reeds een vijftiende bankrekening: na enkele maanden worden ze altijd geblokkeerd. Als woordvoerder van IB wordt je van sociale media gesmeten. Als er genoeg linkse stemmingmakerij is, verlies je je baan. Er zijn vele gevallen gekend. Niet enkel bij IB trouwens, in Duitsland was er een leraar die zijn baan verloor omdat hij lid was van AfD.

Proberen jullie dergelijke zaken dan niet via de rechtbanken uit te vechten?

“Het probleem is dat er in Oostenrijk geen bescherming is op de werkvloer tegen discriminatie gebaseerd op politieke overtuiging. En bovendien is dit ook heel moeilijk te bewijzen. Er is wel antidiscrimatiewetgeving voor seksuele oriëntatie en geloof, maar niet voor politieke standpunten. […] Bovendien moet jij zelf kunnen bewijzen dat je ontslag te maken had met politiek.”

“Niemand wordt ontslagen omdát hij bij IB zit, maar ze worden wel ontslagen van zodra de baas het weet. Zo zijn bijvoorbeeld mijn bankrekeningen allemaal opgezegd door de bank op basis van het principe van ‘vrije handel’; een bedrijf mag zelf kiezen met wie ze zaken doet. Als ik de bank opbel geven ze geen commentaar. (Eenzelfde voorval vond plaats met Dries Van Langenhove eerder dit jaar) Als ik doorvraag bij de bankbedienden – die vaak wel aan onze kant staan – krijg ik soms toch te horen dat het gebeurde na linkse druk, meestal na een Antifa-lastercampagne.”

Over naar een ander onderwerp. Een van je interessegebieden is de ‘etnische stem’: het concept dat migranten de politieke partijen in het gastland gebruiken als vehikel voor de eigen etnische of sektarische belangen te bevorderen, los van de eigenlijke filosofische basis van die partijen. Je verwees hierbij onder andere naar een studie van Rafaela Dancygier (Princeton, 2017) die veel voorbeelden aanhaalde van hoe dit in de praktijk de verkiezingen kan beïnvloeden. Is dit zuiver Macchiavellisme van die klassieke partijen?

“Dit is een groot verraad van die klassieke partijen, niet enkel ten opzichte van hun eigen volk, maar ze verraden ook de democratie zelf. Assimilatie faalt door het overaantal migranten, met parallelle samenlevingen tot gevolg. Deze mensen gaan dan stemmen als etno-religieus blok. Dat is wat ik de ‘etnische stem’ noem. Mensen gaan niet meer kiezen op basis van hun persoonlijke socio-economische belangen [of ideologische overtuigingen], maar op basis van etnische en religieuze verschillen. Ze gaan dus erg kortzichtig stemmen, en dit gaat in tegen het algemeen belang.”

“De partijen waarop ze stemmen kunnen zowel links als rechts zijn, maar op een bepaald punt gaan die homogene ‘stemblokken’ de bepalende factor worden. In het VK en ook in België is de stem van moslims vaak bepalend in veel gebieden. Een partij die een anti-immigratie-discours etaleert zal daarbij een groot deel van de stemmen verliezen. Hierdoor is de demografische ‘vervanging’ de democratie aan het vernietigen, want het gaat niet meer over ideeën: het is een etno-religieuze ‘koppentelling’.”

“De traditionele partijen willen aan de macht blijven. De sociaal-democratische partij was de eerste partij die de strategie aannam om stemmen te importeren, in plaats van mensen te overtuigen. In Wenen, na de laatste verkiezingen, liet de SPÖ optekenen dat ze moeten inzetten op de 1,1 miljoen buitenlanders die geen stemrecht hebben. Ze voeren druk uit om het stemrecht te geven aan die mensen. Dit is [voor hen] de enige groep kiezers met groeipotentiëel.”

Denk je dat die partijen weten wat het eindresultaat zal zijn van dit beleid?

“Ja, ongetwijfeld. In het VK is er een document van Tony Blair dat werd gelekt, dat de lange-termijn strategie van de Labour-partij bevat: het VK overspoelen met multiculturalisme om zo een cultuurshock te creëren gericht tegen de Conservatieve Partij en zelf een eigen, loyaal stempubliek te verkrijgen. […]”

“Dit is geen samenzwering tegen hun land op zich, ze denken gewoon enkel aan geld en macht en de positie van de eigen partij. Ze verraden zichzelf: ze doen alsof ze een beleid van assimilatie hebben, en integratie, maar op regionaal niveau werken ze samen met clans en patriarchen om de etnische stem te krijgen.”

Maar die etnische stem zou dan op termijn ook kunnen leiden tot de vernietiging van die partijen zelf. Hoe kan je dat gedrag van die partijen dan verklaren?

Ik denk dat het nog niet voor meteen is dat er migrantenpartijen komen, omdat deze etnische stem eigenlijk aantoont dat ze totaal niet geïnteresseerd zijn in politiek [zoals wij het kennen]. […] Het is een wereldje dat enkel geïnteresseerd is in de eigen regionale belangen, om vrij te kunnen omgaan met hun eigen Sharia-wetgeving, om geld te kunnen krijgen via de welvaartsstaat, om ‘kettingmigratie’ verder te doen plaatsvinden. Ze zijn niet geïnteresseerd in partijen of politiek activisme. Die migrantenpartijen zijn nog […] een erg klein fenomeen. Eenmaal ze succesvol zijn, gaan ze soms terug op in de klassieke partijen. […]”

“In de studie van Dancygier wordt gesteld dat vanaf een percentage van 30 percent moslims, hun stemgedrag erg volatiel wordt; Er wordt op de Tories of op Labour gestemd, of onafhankelijk, dan weer terug naar Tories enzovoort, maar steeds als één etno-religieus blok: ze stemmen op de partij die [de eigen gemeenschap] het beste bod doet. Een voorbeeld dat Dancygier aanhaalt is een lokale verkiezing in het VK waar je twee groepen had uit een Pakistaanse bergvallei, die historisch met elkaar in de clinch lagen. Elke groep had zijn kandidaat, de ene kwam op voor de Tories, de andere voor Labour. Dat gaf een grote ruzie tijdens de verkiezingen. [Maar die] partijen snappen dit echt niet. In Duitsland stemde in 2016 70 à 80% van de moslims op de SPD, nu nog maar 50%; velen stemmen nu op de CDU: deze partij had een strategie om de steden te heroveren, en nauwe banden te creëren met de moslimgemeenschappen en moskeeën. […] Zelfs de rechtse partijen zullen dit beginnen doen, want ze hebben de stemmen nodig.”

Wanneer zal het dan het ‘kantelpunt’ er komen, wanneer zal stemgedrag in Oostenrijk enkel gebaseerd zijn op etno-religieuze verschillen?

Er zijn vele scenario’s, afhankelijk van migratie en evolutie van het geboortecijfer etc. . (…) Rond 2050 zouden de meeste mensen in Oostenrijk een migratieachtergrond hebben. Maar dat wil niet zeggen dat ze allemaal kunnen stemmen. In Oostenrijk is er het Jus Sanguinis (nvdr. je bent burger als een van je ouders dat is, en niet doordat je gewoon geboren bent in het land). Het kan daarom tot 2060 of 2070 duren vooraleer de demografische verschuiving zich laat voelen [in de politiek]. (…) De veranderingen van de staat kunnen daarna langzaam gaan of worden versneld door socio-economische problemen. (…)

Ben je tevreden met de nieuwe ‘expertenregering’ in Oostenrijk?

“Nee. In enkele dagen hebben ze al veel van de goede maatregelen van Kickl (Herbert Kickl is de vorige FPÖ-minister van binnenlandse zaken, red.) teniet gedaan. Bijvoorbeeld de wet die bepaalde dat de media bij verslaggeving van een misdaad altijd de afkomst van de dader moeten vermelden. Dit is nu alweer afgeschaft.”

“Migranten die gemeenschapsdienst moesten doen onder Kickl konden hier ook niet méér geld verdienen dan dienstplichtige soldaten in het leger, maar ook dit werd ook afgeschaft. Kickl hernoemde de ‘opnamecentra’ waar nieuwe migranten werden ingeschreven naar ‘uitreiscentra’, een symbolisch signaal. Ook dat is nu alweer ongedaan gemaakt. […]”

Kan het onderwijs volgens jou de integratie van migranten positief beïnvloeden?

“In Wenen spreekt 50 percent van de scholieren thuis geen Duits. Er zijn scholen met meer dan 90 percent kinderen van vreemde afkomst. Dan wordt assimilatie onmogelijk. […] Er moet gepraat worden over de capaciteit die de samenleving heeft om [bepaalde aantallen] migranten op te vangen, maar op dit moment is dat debat onbestaande.”

“En er wordt niet over assimilatie [gepraat], maar enkel over integratie: de functionele, structurele aspecten van samenleven [zoals de taal kennen, een job hebben] ; maar dat alleen is geen goed fundament om deel uit te maken van een natie. […]”

Je ben zelf voorstander van assimilatie of re-migratie. Hoe kan de staat dit uitvoeren zonder te vervallen in een totalitair systeem?

“Om te beginnen moet de staat eisen dat wie burgerschap verkrijgt, zich echt identificeert met het land, haar geschiedenis en identiteit. Dit betekent dus uiteraard het bannen van alle [buitenlandse] nationalistische verenigingen. […] Verder zou er ook geen geld mogen gaan naar zaken zoals culturele evenementen […] die mensen net aanmoedigen om hun eigen [buitenlandse] identiteit te behouden.”

Alle andere vormen van de Islam naast een Europese variant zou moeten worden verbannen.

“De niet-Europese islamitische migranten zijn het moeilijkst te integreren. Er is een hard beleid van de-islamisering nodig, en tevens het ontstaan van een Europese Islam, een ‘culturele’ islam (zoals men die in de Balkan kan vinden, red.). Deze vorm van de religie zou moeten worden toegelaten, en de andere varianten zouden stap voor stap moeten worden gedelegaliseerd, want ze aanvaarden in hun kern het concept van religieus pluralisme niet, noch de seculiere staat. Daarom hebben ze ook het recht niet om vrijheid van religie te eisen: dit kan je alleen als je zelf ook andere geloofsovertuigingen aanvaardt [..].”

“Als je een soort meer seculiere islam hebt, een ‘Euro-islam’ die past in onze samenleving, dan moet die worden gesteund. Islam moet uit het openbare leven worden gebannen: hoofddoeken, moskeeën, halalvoeding enzovoort. Het zou enkel in de private sfeer mogen bestaan. Buitenlandse predikers of buitenlands geld [voor andere religiën] zou moeten verboden worden. Dit zou mensen aanmoedigen om zich te integreren, omdat ze hun vorm van fundamentalisme hier niet meer zouden kunnen belijden. […]”

Maar hoe kan je zo’n verbod afdwingen, zonder te vervallen in een totalitair systeem met bijvoorbeeld politie-razzia’s enzovoort?

“Op een bepaalde manier gebeurt dit al in Oostenrijk. In 2018 werden zes moskeeën gesloten en meerdere imams het land uitgezet. Er werd ook stap voor stap een hoofddoekverbod ingesteld […]. Je hebt geen grote razzia’s nodig: je legt een verbod op, en als ze voortdoen, klaag je ze aan en geef je boetes. Je maakt het hier zo gewoon heel restrictief om dan te blijven verder doen.”

“Natuurlijk, als je criminele organisaties blijft oprichten, dan moet je op een gegeven punt naar de gevangenis. Je moet dus geen grote invallen organiseren of mensen gaan onderdrukken. Je creëert een flexibele Euro-islam, die seculier is en niet agressief is, eigenlijk zoals we nu tegenwoordig het Christendom kennen, en die de rechtsstaat en de democratie respecteert. En dan heb je de andere Islam die stelt dat enkel Allah de waarheid zegt en dat democratie des duivels is, dat man en vrouw niet gelijk zijn, dat je dood moet als je de religie verlaat – dit zijn de essentiële punten van de fundamentalistische islam. […]”

“In de nieuwe vorm van Islam zou je een soort contract moeten tekenen dat je akkoord gaat met secularisme, gelijkwaardigheid van man en vrouw, gelijkheid van religies. Predikers, moskeeën en verenigingen die dit contract niet volgen, krijgen dan het label van extreme, fundamentalistische islam, en zullen de legale gevolgen moeten dragen. Dit soort druk zal Oostenrijk ongastvrij maken voor die fundamentalistische islam.”

Maar ook in het christendom en jodendom vind je zaken die niet passen bij moderne ‘liberale’ waarden? Is dat niet hypocriet?

“Ik denk het niet. Als je dit ‘contract’ zou voorleggen aan Europese priesters of rabbijnen, zouden ze het allemaal tekenen. Alle preken in kerken en synagogen zouden er mee overeenstemmen. Moderne christenen en Joden zijn geseculariseerd door het meemaken van de Europese verlichting. De moslims die geïmmigreerd zijn hebben dit echter niet doorgemaakt.”

“Ik neem hen dat niet kwalijk: het is normaal dat ze hun identiteit willen behouden, die pre-modern is, en in enclaves wordt deze identiteit zelfs versterkt, en radicaler. Maar ik denk dat deze incompatibel is met onze samenleving. Als die demografie blijft evolueren zoals ze doet en men blijft vasthouden [aan de eigen vreemde] identiteit, dan moet je de incompatibiliteit aantonen met legale consequenties. Er zijn maar twee manieren om de parallelle samenlevingen te verminderen: assimilatie en remigratie.”

Volgens Wikipedia ben je een “Oostenrijkse nieuw-rechtse fascist”. Is dat zo?

“Met ‘nieuw rechts’ kan ik leven. Dit betekent dat ik refereer aan een filosofische school van rechtse denkers in Frankrijk en Duitsland, die het conservatisme van Friedrich Nietzsche, Oswald Spengler en anderen herformuleren voor de moderne tijd. Fascisme keur ik natuurlijk af, omdat ik geen totalitaire denker ben, dus ik ben tegen totalitaire ideologieën zoals fascisme en communisme.

Ik ben tegen totalitaire ideologieën zoals fascisme en communisme.

Je bent in het verleden bestempeld als racist. Denk je dat mensen meer of minder waard zijn op basis van huidskleur?

“Ik ben geen racist, want ik ben geen biologische determinist, en ook geen supremacist of chauvinist. Je kan geen objectieve waardering uitspreken over verschillende culturen, talen of werkwijzen. Ik ben een etno-pluralist op een bepaalde manier. Mensen van andere etnische afkomst kunnen assimileren, maar enkel in een gelimiteerd aantal gebaseerd op het draagvlak van de samenleving. Etniciteit heeft wel belang natuurlijk. Ook intelligentie, hoe je eruitziet en de homogeniteit van een samenleving heeft een bepaald politiek effect, maar ik geloof niet in biologisch determinisme. Iemands identiteit is niet alleen maar bepaald door de genen.”

Wat zou je dan zeggen tegen een ‘white supremacist’ die vindt dat het blanke ras superieur is?

Dat hij ongelijk heeft natuurlijk, want superioriteit kan je nooit bepalen op een objectieve manier: Elke mening is op een bepaalde manier cultureel en temporeel begrensd. Dit binnen een bepaalde tijd, een bepaald perspectief en een bepaalde realiteit.

Vanuit de context van het Romeinse rijk zou je zeggen dat het Romeinse volk superieur was aan de Germaanse stammen – bruten en barbaren. Maar het enige waar dat over gaat is technologische, economische en militaire macht, en dat is erg tijdsgebonden.

Dus om een biologische of metafysische conclusies te trekken uit een tijdelijke situatie – bijvoorbeeld het feit dat blanke mensen nu meer technologische, economische en militaire macht hebben – is verkeerd, zoals de geschiedenis leert. Moest de geschiedenis zo werken, dan zou er maar één hoge cultuur zijn overgebleven die voor eeuwig zou blijven bestaan, en alle anderen zou wegdrukken. […] Het is een irrationeel en onlogisch standpunt, ik denk dat het erg infantiel  is.

Racisme is in feite infantiel.

Hoe zou je je eigen diepere filosofische en politieke ‘school’ of opleiding beschrijven?

Ik ben een conservatief. Ik ben gekant tegen zowel marxisme en socialisme, als tegen liberalisme en de globalistische vorm van kapitalisme. De staat, de natie en de nationale identiteit zijn van het grootste belang. Ik geloof niet in globalisme, universalisme, de eengemaakte wereldwijde markt, noch een wereldregering. Ik geloof niet in een eenduidig wereldwijd plan dat marxistisch is of in een globale markt die organische samenlevingen verdeelt. Ik ben dus een patriot, een nationalist en een conservatief.  

De libertarische Oostenrijkse economische school van o.a. Friedrich Hayek is net wel voor de vrije markt, en stelt dat de gecentraliseerde verzorgingsstaat tot totalitarisme kan leiden. Denk je dat die verzorgingsstaat iets te maken heeft met sommige autoritaire impulsen die we zien in Europa, zoals het tegengaan van de vrije meningsuiting?

De kritiek van Hayek op het totalitarisme, de staat en de verzorgingsstaat is juist op sommige vlakken. Paul Gottfried, een andere ‘nieuwe rechtse’/paleoconservatieve denker, nam hier een deel van over in zijn boek ‘Multiculturalisme en de politiek van het schuldgevoel’: De welvaartsstaat creëert multiculturalisme, het importeren van migranten die afhankelijk van je zijn, die je dan eigenlijk houdt als slaven op een plantage.

Maar alles bij elkaar is de aanpak van Hayek niet die van mij: Hayek is tegen nationale identiteit. Hij denkt dat de economische solidariteit binnen een natie de handel verstoort, en wil alle nationale identiteiten neerhalen net zoals het marxisme. Dus eigenlijk zijn liberalen en marxisten gewoon twee zijden van één muntstuk; beiden sturen aan op een globalistische, universalistische toekomst. Ze werken vandaag de dag ook samen: kapitalistische bedrijven zoals Google, Facebook en Amazon werken samen met culturele marxisten en beide groepen gaan in de aanval tegen de natiestaat, volkeren, families en cultuur: deze hinderen immers hun agenda .

Is er een verschil tussen Europees en Amerikaans conservativisme?

Zeker. Trump is nu de Amerikaanse politiek aan het ‘Europeaniseren’: Europees rechts heeft ook een sociaal luik, kan ook solidair zijn. Er is een nationale solidariteit in homogene Europese samenlevingen. Als je daarentegen kijkt naar de klassieke ‘eilandsamenlevingen’: Engeland, maar ook de VS…

De VS een eilandnatie?

Ja, het komt voort uit de Angelsaksische filosofische school die erg pragmatisch en liberaal is, het heeft de Engelse taal – de taal van de handel, en heel hun denkwijze – denk bijvoorbeeld aan de Federalist Papers – is erg individualistisch en ‘atomistisch’.

De Europese manier van denken daarentegen, bijvoorbeeld te vinden in Frankrijk en Duitsland, is inherent [meer sociaal]. We hebben solidaire gemeenschappen, maar tezelfdertijd ook vrijheid van het individu en de burger. Dat is een andere aanpak. Ik denk dat de Amerikaanse rechtervleugel en het verschil tussen rechts en links anders is dan in Europa. Het interessante is dat Amerika zoals Europa wordt nu: Trump maakt een coalitie van sociale problemen – de probleem van de arbeiders –   en van rechtse conservatieve ideeën.

Voor jou is dat iets positief? Dus eigenlijk ben je een soort socialist?

“Op een bepaalde manier wel, maar ik ben niet echt een socialist: ik zou zeggen dat ik voor nationale solidariteit ben. Ik weet dat er altijd arme en rijke mensen zijn, maar ik denk dat de rijken een verantwoordelijkheid hebben tegenover de armen wegens de gedeelde nationale identiteit. Daar sta ik voor. Dat is exact wat Hayek niet goed vond omdat het een emotioneel, deels irrationeel identitair ding is. En het is wat Marx haatte omdat dit eigenlijk de arbeidersklasse tegenhield om op te staan tegen de kapitalisten omdat het een soort systeem creëert dat niet zo radicaal is, maar eigenlijk zorgt voor een soort van deradicalisering van de klassenstrijd.”

“En die strijd wordt gepropageerd wordt door zowel libertairen als Ayn Rand en Hayek als de marxisten. Dat is waar ik voor sta, een klassieke ‘derde weg’, de positie van de conservatieve revolutie, van mensen die liberalisme én marxisme bekritiseren voor hun materialistische, atheïstische benadering van de samenleving. Ze zien de samenleving eigenlijk gewoon als een verzameling van individuen, aan elkaar gebonden door contracten. Ik ben daar tegen, ik geloof daar niet in. Ik geloof in een meer primordiaal begrip van de samenleving, dus niet socialistisch maar eerder pre-socialistisch. Ik geloof daarenboven in democratie, en voor een multinational kan je niet stemmen. […]”

“De enige manier waarop mensen de geschiedenis en politiek kunnen controleren is door de natiestaat. De eeuwigdurende expansie van kapitalisme heeft [ook] ecologische en sociale grenzen. […] Ik ben geen klimaatfanaticus, maar de ‘American way of life’ kan je niet naar overal exporteren.”

Je internetkanalen zijn al enkele keren ‘gedemonetiseerd’. Heb je al eens gedacht dat dit niet meer houdbaar is?

“Vaak. Het is heel irritant. Ik heb nu 100.000 YouTube-volgers, maar ik weet dat met twee muisklikken alles weg kan zijn, alle duizenden uren die ik er heb ingestoken.”

“We leven eigenlijk in een soort vijandige matrix, de digitale wereld, en we kunnen enkel blijven leven door de domheid van onze vijanden. Maar waarom we zoveel volgers en supporters hebben, is omdat er vraag is naar hetgeen we zeggen. Het enige dat onze tegenstanders kunnen doen, is de toevoerkraan dichtdraaien. Zolang er vraag is, zullen we een nieuwe manier vinden. Daar hoop ik op. En ik geloof dat al die repressie ook zal leiden tot een alt-tech omgeving […]: dat mensen andere platformen gaan gebruiken.”

Enkele vraagjes over de negatieve media-aandacht de laatste tijd: je kreeg een donatie van de dader van de Christchurch-terreuraanval. Je huis werd vervolgens doorzocht door de politie. Leidde dit tot een of andere aanklacht of veroordeling?

“Nee. Dit was het gevolg van wat ik de linkse ‘deep state’ noem. Het ging uit van dezelfde advocaat die een grote rechtszaak tegen ons verloren had en daardoor misnoegd was. Hij zag in documenten die hij kon verkrijgen dat ik deze donatie had gekregen, en begon dan een onderzoek. De huiszoeking was illegaal, en we zijn ertegen in beroep gegaan. Er is een grote kans dat we dit zullen winnen. Maar met die huiszoeking wou hij natuurlijk mijn reputatie vernietigen.”

Zijn er neonazi’s bij IB?

“Bij IB zijn er geen neonazi’s. Wij zijn daar heel streng in. We hebben eigenlijk het IB opgericht om die subcultuur tegen te gaan. Voor het IB waren de neonazi’s dominant in de activistische ‘scène’. Iedereen die rechts-activistisch was, dus demonstreerde of pamfletten uitdeelde en niet bij een politieke partij was, was bijna een neonazi. […] Vele mensen hadden zo een fase in hun jeugd, want er was geen alternatief.”

Je werd ook ooit opgepakt voor antisemitische activiteiten? (Als adolescent werd Sellner opgepakt omdat hij stickers met swastika’s had gekleefd op openbare gebouwen. Dit werd onlangs terug in de media gebracht. Sellner beweert dat zijn manier van denken sindsdien is veranderd., red)

“Het waren van die stickers zoals ‘legaliseer marijuana’, maar dan met swastika’s (die kentekens zijn illegaal in Oostenrijk, red.). Dit was natuurlijk stom, we plakten de stickers en we werden opgepakt. We waren minderjarig dus gingen niet naar de gevangenis, maar moesten sociaal werk doen. […]”

“Maar ik ben altijd open geweest dat ik in die ‘scene’ heb gezeten, maar ik heb er 10 jaar geleden mee gebroken. Vooral omdat ik begon met ‘nieuw-rechts’ te denken: ik verwerp racisme, antisemitisme en totalitarisme. We creëerden IB om een alternatief te bieden.”

De IB is dus eigenlijk een anti-nazistische organisatie?

“Ja, maar niet als primair doel. We wilden eindelijk een activistische vereniging bekomen, die nieuw-rechts is zowel in ideeën en slogans. […] We zijn pro-identiteit, voor tradities en etniciteit, maar we verwerpen racisme, nazisme, antisemitisme en totalitarisme. Wie bij IB zit en [nazistisch] liedje speelt, of zo een grap maakt, of zo een t-shirt draagt vliegt buiten.”

Dus als je bij IB zit en je maakt een antisemitische mop op whatsapp dan vlieg je buiten?

“Je wordt onmiddellijk buitengegooid. We doen dit vaak – niet overdreven vaak. Maar als er zoiets gebeurd op een publieke demonstratie of bijeenkomst, dan kan je de mensen niet op voorhand doorlichten. Als ze iets doms doen, dan zeggen we ze dat ze niet welkom zijn. We doen dit regelmatig. Daarom dat de echte ‘oud-rechtse’ groepen ons niet graag hebben. Ze zien ons als een bedreiging omdat – en dat zie ik als het grootste succes van IB nu – we nu zeven jaar bestaan, en de jonge mensen van 16 – 17 jaar oud die bij IB komen zijn nooit in de neonazi-verenigingen of subcultuur geweest. Dit was echt een generatiekloof. De eerste politieke ervaring van die mensen was via IB. Dat is een grote metapolitieke verandering die de komende jaren zal resoneren.”

Je bent nog aan het studeren?

“Ik heb een bachelor filosofie. Mijn rechtenstudie is nog niet afgerond – die werd onderbroken door mijn activisme. Ik ben nu 30, ik moet op een bepaalde manier afstand nemen van IB, en misschien dat ik volgend jaar mijn studies afmaak.”

Laatste vraag: zou je alles opnieuw doen?

“Ja, alles. Ik ben blij met wie ik nu ben, en alles wat ik heb gedaan tot nu toe heeft mij tot hier geleid.”

Meer lezen van Weekblad ‘t Pallieterke? Klik hier voor de online versie of koop de papieren  versie in de dagbladhandel.

https://www.youtube.com/watch?v=9U8h54EM4AQ