Volgens Philippe Defeyt (Ecolo) bestaat de kans dat Wallonië straks geen geld meer heeft om de gezinsbijslagen te financieren. Met die uitspraak op de zender RTL haalde hij uit naar de vorige Waalse regering en met name naar de cdH, die de afgelopen legislatuur voor die bevoegdheid de minister leverde. Gezinsbijslagen, waarvan het kindergeld het bekendste voorbeeld is, zijn sinds de zesde staatshervorming in 2014 een bevoegdheid van de deelstaten. CdH-voorzitter Maxime Prévot noemt de uitspraak echter ongegrond.

De cdH kondigde deze week aan op elk bestuursniveau voor de oppositie te kiezen. Die keuze bemoeilijkt de vorming van zowel de federale als de Waalse regering. Volgens Philippe Defeyt (Ecolo) ontlopen de Waalse christendemocraten met een oppositiekuur de verantwoordelijkheid voor hun beleid van de laatste vijf jaar. Defeyt, die naast ecologist ook econoom is, doelt meer bepaald op het dossier van de gezinsbijslagen, waar cdH-ministers bevoegd voor waren in de laatste Waalse regering. “Het is te gemakkelijk om het schip te verlaten wanneer moeilijkheden van deze aard spelen”, zei hij hierover op de zender RTL.

“Desinformatiecampagne”

Sinds de zesde staatshervorming zijn de deelstaten bevoegd voor de verdeling van de kindergelden. Door die symbolische eerste splitsing van de sociale zekerheid kunnen Vlaanderen en Wallonië dus elk een eigen systeem op poten zetten. In beide landsdelen is op 1 januari 2019 ook een nieuwe regeling in werking getreden. Volgens Defeyt zal dit de volgende Waalse regering dus al bij aantreden met begrotingsproblemen opzadelen.

CdH-voorzitter Maxime Prévot is evenwel niet onder de indruk van Defeyts uitspraken. “De gezinsbijslagen zullen gewoon worden uitbetaald. Een duidelijk financieringstraject is destijds met de PS goedgekeurd”, klinkt het bij hem. Uittredend Waals minister van Sociale Actie Alda Greoli (cdH) voegt daar tegenover L’Echo nog aan toe dat het zou gaan om een “desinformatiecampagne” van Ecolo. Ze erkent echter wel dat er een budgettair probleem is omtrent de Waalse gezinsbijslagen, maar dat schrijft ze toe aan verkeerde voorspellingen van Famifed (de federale organisatie die vroeger instond voor de kinderbijslag, red.).