In principe mogen socialistische mandatarissen niet én voorzitter én parlementslid zijn. Ook het cumuleren van een zitje in een parlement en een burgemeesterssjerp gaat in tegen de cumulregels die de socialisten in de nasleep van de Publipart-affaire doorvoerden. Sp.a-voorzitter John Crombez vroeg en kreeg evenwel van het partijbureau een uitzondering op die regels, opmerkelijk aangezien de voorzitter net de drijvende kracht was achter het invoeren van de cumulregels. De krant Het Laatste Nieuws brengt dit in verband met de onzekerheid over zijn voorzittersstoel. 

De verplichte decumul is en was bij de socialisten een betwiste maatregel. “De kiezer kickt niet op cumulmaagden. Mochten alle partijen een decumul invoeren, dan zou dat een zeer goede zaak zijn. Nu zijn wij de naïevelingen die in ons eigen vlees snijden”, zo stelde Vilvoords burgemeester Hans Bonte eerder. Anciens zoals onder meer Peter Vanvelthoven zijn volgens hem ideaal om nieuwe politieke talenten klaar te stomen. Crombez evenwel bleef de maatregel steeds verdedigen.

Vermijden om met lege handen achter te blijven

Crombez zette in West-Vlaanderen, met 55.000 stemmen, een goede score neer en werd verkozen in de Kamer. Het probleem? In principe mag hij zijn voorzitterschap niet combineren met een parlementszetel. Op die regel vroeg en kreeg hij van het partijbureau een uitzondering. Twee lonen zal de voorzitter evenwel niet krijgen. “Hij wordt enkel als parlementair betaald, met exact dezelfde verloning als andere parlementairen”, laat de partij tegenover Het Laatste Nieuws optekenen.

Wat ook meespeelt: de socialisten verloren zowel de gemeentelijke als nationale verkiezingen, iets wat de positie van Crombez in gevaar brengt. In principe vinden er dit najaar ook voorzittersverkiezingen plaats. “Als hij dat niet doet en hij wordt ook geen voorzitter, dan blijft hét stemmenkanon van sp.a achter met lege handen”, stelt een socialist.

Wat gaat Crombez doen?

Dat Crombez alsnog zijn voorzitterschap combineert met een zitje in het parlement blijft bij de socialisten – althans volgens Het Laatste Nieuws – niet onbesproken. Ook zouden de socialisten van de voorzitter verlangen dat hij duidelijkheid schept over zijn ambities. Hoewel Crombez persoonlijk een goede score kon neerzetten moet volgens een criticaster “iemand verantwoordelijkheid nemen voor het verlies van een kwart van de mandatarissen”.