De afschaffing van Vlaamse financiële steun aan bepaalde Turkse verenigingen lijkt het eerste concrete voorstel te zijn dat Vlaams Belang op tafel legt bij de regeringsonderhandelingen. Dat meldt Het Belang van Limburg. Ergens deze week mag Vlaams Belang voor een tweede keer op gesprek komen bij N-VA-voorzitter Bart De Wever, initiatiefnemer voor de vorming van de Vlaamse regering.

Zoals u weet boekte Vlaams Belang bij de verkiezingen van vorige week zondag een grote overwinning waardoor het in één klap de tweede grootste partij van Vlaanderen werd met ruim 18% van de stemmen. De discussie rond het cordon sanitaire laaide even weer op, maar de storm ging al even snel opnieuw liggen toen alle partijen, met uitzondering van N-VA, de deur van samenwerken met Vlaams Belang dichtdeden.

Vlaamse steun voor Turkse organisaties

Omdat Vlaams Belang wel als grote overwinnaar uit de (stem)bus kwam, wil initiatiefnemer voor de Vlaamse regeringsvorming Bart De Wever toch luisteren naar de voorstellen van Vlaams Belang. Vorige week werd Vlaams Belang, net als alle andere partijen overigens, uitgenodigd voor een eerste gesprek. Inmiddels kreeg de partij ook een uitnodiging voor een tweede gesprek.

Bij monde van Theo Francken vroeg de N-VA aan Vlaams Belang om concrete beleidsmaatregelen op tafel te leggen, zodat deze juridisch getoetst kunnen worden en bekeken kan worden in hoeverre die overeenkomen met “ons programma en ideologie”, aldus Francken. Tijdens de volgende gesprekken zal Vlaams Belang enkele concrete punten naar voren schuiven, één daarvan raakte vandaag al bekend.

Zo zouden de Vlaamse subsidies aan bepaalde Turkse verenigingen een eerste agendapunt worden. Momenteel krijgen zogenaamde culturele organisaties financiële steun van het ministerie van Cultuur, alsook Turkse organisaties die vaak banden hebben met Turkije en/of zeer Turks-nationalistisch zijn. Vlaams Belang pleit ervoor om die Vlaamse steun aan federaties als ‘Turkse Unie’ of ‘Unie van Turkse verenigingen’ af te schaffen.