In een interview in Trends dat vandaag verschijnt, schijnt Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken (32) zijn licht op de situatie rond zijn partij. Van Grieken zwijgt zedig over de Vlaamse onderhandelingen – die “constructief en discreet” verlopen. Maar de nieuwe sociale positie van zijn partij, zijn plannen voor onze sociale zekerheid en hoe migranten er toegang tot moeten krijgen, de EU en de Eurozone, krijgen veel aandacht. Ook inzake de Brexit is Van Grieken uitgesproken: “Maar wie zijn de smeerlappen in dit verhaal? De slechte verliezers à la Guy Verhofstadt.”

Intussen zijn we een maand na de klinkende kiesoverwinning van Vlaams Belang. Voorzitter Tom Van Grieken begon met zijn partij verschillende sociale accenten uit te spelen en zette flink in op sociale media. Vandaag kijkt hij trots en voldaan terug op de resultaten. “Mensen liggen wakker van de impact van migratie op sociale en economische kwesties”, zo vertelt Van Grieken in Trends. “Er zijn twee modellen. Dat van de PS en de sp.a, dat staat voor open grenzen en een open sociale zekerheid. Maar wij kunnen niet het OCMW van de wereld spelen. Het andere model, van de N-VA, staat voor de facto open grenzen met 250.000 niet-Europese migranten die erbij zijn gekomen. Tegelijk wordt bespaard in onze sociale zekerheid en dus op de eigen mensen. Het eerste model is onbetaalbaar, het tweede onaanvaardbaar. […] We hebben een positie ingenomen die het klassieke links-rechtsdenken overstijgt.”

Van Grieken: “Nee, wij zijn niet links”

Van Grieken weigert echter om zijn programma (economisch) links te noemen. “Nee, ons economisch programma is niet links. Volgens een studie van de Universiteit Antwerpen hebben we een centrumrechts economisch programma met een sociale insteek. Ik ben het beu te moeten horen dat rechts per definitie neoliberaal is.” Van Grieken wil dan wel een minimumpensioen van 1.500 EUR en betere zorg, maar ook minder arbeidsbelastingen. “Ik was het ook beu dat links een claim had op het sociale thema. Wat is er zo links aan armoede importeren? Links komt op voor hogere lonen en betere arbeidsvoorwaarden, maar heult tegelijk mee met een neoliberaal systeem dat goedkope loonslaven invoert. Die immigratie zet onze lonen onder druk. Vlaams Belang is sociaal en conservatief tegelijk.”

Van Grieken denkt net als fiscaal expert Michel Maus dat burgers bereid zijn om 30-40% belastingen te betalen. Maar, burgers moeten daar wel “iets voor terugkrijgen. En dat gebeurt niet. Zeven op de tien leeflonen in Antwerpen gaan naar allochtonen. Er is geen natuurlijk verbond meer tussen wat je betaalt en wie ervan geniet.” Om dit te verhelpen wil Van Grieken dat nieuwkomers minder snel toegang krijgen tot onze sociale zekerheid. “Wij zijn van oordeel dat je hier acht jaar legaal moet verblijven en drie jaar moet hebben bijgedragen om een volledige toegang tot de sociale zekerheid te krijgen. Vlaams Belang is voor een trapsgewijze toekenning van kindergeld. Sociale woningen moeten we eerst aan Belgen toekennen.”

Zeven op de tien leeflonen in Antwerpen gaan naar allochtonen. […] Sociale woningen moeten we eerst aan Belgen toekennen.

In de bredere economische context denkt Van Grieken dat er “een constructiefout in de euro” zit, want “er moet een politieke unie zijn voor er een monetaire unie komt. De Europese elite heeft het omgekeerd gedaan.” Bovendien kent Europa grofweg twee economische realiteiten. De noordelijke deelstaten die met hun kennis- en ontwikkeleconomieën budgettair strenger zijn en de zuiderse deelstaten, die voor een stuk steunen op goedkope arbeid en monetair los beleid. “Ik sluit niet dat er twee muntunies in Europa ontstaan.” En Van Grieken denkt dat Vlaanderen zich dan bij de noordelijke landen dient aan te sluiten.

(Lees verder onder de video.)

Wie zijn de smeerlappen in dit Brexit-verhaal? Verhofstadt!

Ten slotte ziet Van Grieken een vloek en een zegen in de brexit. “Als democraat juich ik de brexit toe, want dat is een zege op het establishment. Als Vlaming ben ik daar sip over omdat het ons veel geld zal kosten als het slecht wordt afgehandeld. Maar, zo vervolgt Van Grieken, “wie zijn de smeerlappen in dit verhaal? De slechte verliezers à la Guy Verhofstadt. (Ex-ALDE-leider en Open Vld’er Verhofstadt werd aangesteld als Brexit-onderhandelaar voor het Europees Parlement, red.) Zij hebben liever een vechtscheiding en Vlaamse exportbedrijven worden daar het slachtoffer van. Weet u waarom Jean-Claude Juncker (Europese Commissie-voorzitter, red.) en Emmanuel Macron (de Franse president is een notoir eurofiel, red.) liever hebben dat er veel banen verloren gaan bij een brexit? Ze willen niet dat het lukt. De Londense City zou leeglopen, het pond zou ineenstorten. [Maar] ik zie het niet gebeuren.”

Weet u waarom Juncker en Macron liever hebben dat de brexit jobs kost? Ze willen niet dat het lukt.

Over de Vlaamse onderhandelingen met N-VA wil Van Grieken niet echt uitweiden, behalve vertellen dat deze “constructief en discreet” verlopen. Wel vertelt de jonge Vlaams Belang-kopman dat het volstrekt normaal is dat zijn partij, zeker met de huidige omvang, mee aan de knoppen kan zitten. “Vlaams Belang heeft vaak de fout gemaakt het normale uit te roepen tot het abnormale. Vroeger deden we vaak een laagtebod. We gaven te snel gedoogsteun. Waarom? Wij zijn een partij als een andere. Hetzelfde geldt voor het bezoek aan de koning. Dat was niet abnormaal. Ik zet gewoon recht wat veertig jaar lang krom was.”

Lees ook:

Van Grieken: “N-VA heeft proberen aantonen dat België werkt”