Zo’n jaar geleden pakte sp.a-voorzitter John Crombez uit met een aantal mails die toenmalig minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) zwaar in diskrediet brachten. Uit die mails bleek onder meer dat Vandeput gelogen had in de Kamer. Al snel kwam echter aan het licht dat de mails gefabriceerd waren. Vandaag wordt ook duidelijk door wie: een 64-jarige mijnwerker met een N-VA-partijkaart, zo kopt De Morgen.

30 mei 2018 eiste sp.a-voorzitter John Crombez het ontslag van toenmalig Defensieminister Steven Vandeput (N-VA). De reden? Vandeput, die een dossier voorbereidde voor de aankoop van nieuwe gevechtsvliegtuigen, was op de hoogte dat de huidige F-16’s nog veel langer mee zouden kunnen. Crombez kon dat afleiden uit bewijsmateriaal – in de vorm van gelekte mails – dat bij hem terecht was gekomen. Al snel kwam echter aan het licht dat de bewuste mails vals waren – ze stonden immers vol fouten.

“Voor wie kwam dit goed uit?”

Uit onderzoek van de krant De Morgen is nu gebleken dat een 64-jarige mijnwerker uit Limburg destijds verantwoordelijk was voor de hele zaak. Dat bevestigt ook Hendrik Vuye (V&W en voormalig N-VA), die eveneens gecontacteerd werd door de man in kwestie. “Ik heb altijd het gevoel gehad dat iemand de fractie V&W bewust wou beschadigen”, aldus Vuye. “Gelukkig zijn wij nooit in de val getrapt. Dat belet niet dat ik klaarheid wil. Voor wie kwam dit goed uit?”. Volgens enkele N-VA-prominenten zou de gepensioneerde mijnwerker een “fantast” en “geschift” zijn.

Toenmalig minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) heeft altijd zijn onschuld verdedigd in de zaak. Hij gaf van bij het begin al aan dat de mails van Crombez “nagemaakt bewijsmateriaal” waren. Dat de verantwoordelijke nu een N-VA-partijkaart blijkt te hebben is des te vervelender voor Vandeput. “Ik ken de man, maar er is geen sprake van een samenzwering binnen mijn partij”, aldus het N-VA-kopstuk.

Ondanks dat het onderzoek van De Morgen en de bevestiging van Hendrik Vuye de verantwoordelijkheid voor de hele zaak bij de gepensioneerde mijnwerker leggen, ontkent hij in alle toonaarden. “Totaal onjuist, ik heb er niks mee te maken”, klinkt het bij hem.

Lees ook:

Onrust bij sp.a na valse F-16-mails: “John heeft wat uit te leggen”