De twee V-partijen, Vlaams Belang en N-VA, behaalden bij de verkiezingen net geen zetelmeerderheid in het Vlaams Parlement. Zo komen ze vijf zetels tekort. In de commissies van het parlement liggen de kaarten evenwel anders, weet weekblad Knack. Daar halen de Vlaams-nationalisten wel een meerderheid. “Een interessant gegeven”, stelt Vlaams Belang-fractieleider Chris Janssens.

Wouter Verschelden van Newsmonkey vermoedt dat er meer aan de hand is dan gewoon wat politiek theater tussen Vlaams Belang en N-VA. Eerder vorige week zei ex-Kamerlid Hendrik Vuye nog dat N-VA Vlaams Belang zou doodknuffelen met minder dan eerlijke intenties. Het Vlaams Belang toont zich echter zeer bereid tot een compromis, en nu circuleert het idee van een rechtse minderheidsregering met Vlaams Belang en N-VA, zo bericht Verschelden. Bij de N-VA zou men immers positief verrast zijn door de verzoenende houding van Tom Van Grieken. De Vlaams Belang-voorzitter die zijn partij uit de as deed herrijzen, legt immers ernstige voorstellen op tafel en ook de afgelopen communicatie wordt – met uitzondering van een aantal opgeklopte schoonheidsfoutjes – gewaardeerd. Dat het op Vlaams niveau wel kan lukken, lijkt ook geen toeval, want de radicale posities van het Vlaams Belang (grenscontroles bijvoorbeeld of een 10-jarige migratiestop) zijn federale bevoegdheden.

Grote praktische gevolgen

In het Vlaams Parlement bleef de N-VA, met 35 leden, de grootste fractie. De rechts-nationalisten van het Vlaams Belang kregen, met 23 parlementsleden, zilver. Hoewel ze samen, in de plenaire vergadering, geen meerderheid halen ligt dit in de commissies anders. De reden? De plaatsten worden verdeeld volgens het systeem-D’Hondt, wat grote partijen een voordeel schenkt.

Praktisch kan dit wel wat gevolgen hebben. Dergelijke meerderheden kunnen het parlementair werk – door de bespreking van decreten te rekken of andere experts uit te nodigen – beïnvloeden. Wel hebben de handelingen – hoewel men in de rechtspraktijk wel kijkt naar de totstandkoming van een decreet – in de commissies niet al te veel waarde. Decreten moeten uiteindelijk in de plenaire vergadering hun fiat krijgen, waarna ze bindend worden. Daar komen de V-partijen dus nog steeds vijf zetels tekort.

Janssens: “Een interessant gegeven”

Fractieleider Chris Janssens spreekt tegenover Knack van “een interessant gegeven”. “Zeker met een mogelijke regering tussen N-VA en Vlaams Belang”, klinkt het. Zonder steun van een derde partij kunnen de V-partijen evenwel geen decreet door de plenaire vergadering loodsen. Daarnaast, ook de huidige, Zweedse, meerderheid heeft ook een meerderheid in de commissies.