De relatie tussen rechtse partijen en Unia – zo haalde N-VA regelmatig uit naar het gelijkekansencentrum – is al een tijdje stroef. In de toekomst lijkt dit niet te gaan verbeteren. Zo stelt Unia-directrice Els Keytsman zich de vraag wat de benoeming van een Vlaams Belang’er op internationaal niveau betekent als men hoort dat iemand van extreemrechts is aangeduid. Vlaams fractieleider voor het Vlaams Belang, Chris Janssens, twijfelt dan weer aan “het functioneren en het draagvlak van dit zogenaamde gelijkekansencentrum”. “Selectieve verontwaardiging – doorgaans pro-allochtoon en anti-Vlaams geïnspireerd – is het handelsmerk geworden van Unia en zijn directeur”, stelt Janssens tegenover De Morgen.

Na de spectaculaire groei op verkiezingszondag heeft het Vlaams Belang, zo achterhaalde De Morgen, recht op een zitje in de raad van bestuur van Unia. De andere zitjes die vanuit het Vlaams Parlement worden ingevuld zullen naar alle waarschijnlijk worden ingenomen door N-VA (2) en CD&V (1). In totaal bestaat de raad van bestuur van het gelijkekansencentrum uit 21 zitjes.

Janssens: “Zijn van plan om een zeer kritische houding aan te nemen”

Het Vlaams Belang gaat dit zitje opnemen. “En we zijn van plan om een zeer kritische houding aan te nemen”, stelt Janssens in Radio 1-programma ‘De Ochtend’. Principieel zijn de rechts-nationalisten voor een afschaffing van het gelijkekansencentrum. “Die instelling wordt zwaar gesubsidieerd met als voornaamste doelstelling om Vlamingen door het slijk te halen”, stelt Janssens. Voor de rechts-nationalist bestaan er “geen foute meningen, alleen strafbare feiten”. “Unia wil afwijkende meningen via de rechtbank bestraffen in plaats van discriminatie tegengaan”, stelt hij tegenover Radio 1-programma ‘De Ochtend’.

Unia-directrice Keytsman benadrukte in Radio 1-programma ‘De Ochtend’ dat het maar om één persoon van de eenentwintig bestuursleden gaat. “Die moet keihard werken, onderbouwde tussenkomsten doen en mee beslissen over aantal zaken”, klinkt het. Volgens Keytsman kan de komst van het Vlaams Belang zelfs “interessant” zijn. “Het kan misschien een kans zijn om te laten zien dat wij niet voldoen aan het cliché dat bij veel Vlaams Belangers leeft”, klinkt het.

Wel heeft Keytsman vragen bij het internationale imago van Unia. “Wij zijn een mensenrechteninstelling die op internationaal niveau erkend is. Ik stel mij wel de vraag wat dat op internationaal niveau betekent als men iemand van extreemrechts aanduidt in onze raad van bestuur”, klinkt het.

Keytsman pleit voor aanpassing selectieprocedure

Opmerkelijk: nu het Vlaams Belang aanstalten maakt om iemand naar de raad van bestuur van Unia te sturen gaan er volgens De Morgen stemmen op om de procedure te wijzigen. Alleen de N-VA is momenteel van mening dat de huidige procedure moet worden gevolgd. “De aanwezigheid van het Vlaams Belang in een instelling die racisme wil bestrijden, slaat als een tang op een varken”, laat Groen-fractieleider Björn Rzoska tegenover de krant optekenen. Wel is Rzoska van mening dat men “de verkiezingsuitslag [moet] respecteren”.

Unia-directrice Keytsman wil dat Vlaanderen in de toekomst de federale procedure – waarbij iedereen zich kan kandideren voor een zeteltje in het bestuur van het gelijkekansencentrum – volgt. “Iedereen met interesse en met de nodige deskundigheid kan dan solliciteren op die vacature en eventueel aangeduid worden door de andere parlementsleden. Ik hoop dus dat het Vlaams Parlement die beslissing niet neemt op basis van oude politieke cultuur”, klinkt het.

“Bizar hoe zelfverklaarde democraten aan de regels willen sleutelen als de uitslag van verkiezingen hen niet zint. Wij hebben recht op dat zitje en zullen dat ook innemen. Ik verwacht dat andere partijen daar ook gewoon kennis van nemen, net zoals wij dat in het verleden gedaan hebben”, reageert Janssens in Radio 1-programma ‘De Ochtend’.

Lees meer:

Unia vindt ‘harder discours’ bij N-VA en VB, maar 0 overtredingen