Eerder deze week raakte bekend dat een assistent aan de UGent de verantwoordelijke (of een van) was achter ‘Schuld & Vrienden’. S.V., de persoon achter de Twitterpagina, probeerde door middel van ‘doxing’ (identiteitsinformatie te grabbel gooien) zoveel mogelijk leden van Schild & Vrienden te schaden. Enkele van de geviseerden waren tevens zeker UGent-studenten die werden gequoteerd door S.V. De universiteit van Gent heeft echter na een kort onderzoek besloten dat er geen deontologische fout is begaan. Dat laat de instelling weten via een e-mail aan onze redactie.

“Met betrekking tot het posten en de inhoud van de tweets die de UGent kon inzien: voor de UGent is de vrije meningsuiting van al haar personeelsleden en studenten van groot belang, voor zover uitspraken, meningen, tweets en posts in eigen naam en voor eigen rekening gebeuren (dus niet namens en voor rekening van de UGent) en voor zover geen wet, decreet of intern reglement overtreden wordt”, zo geeft woordvoerster Tine Dezeure mee aan SCEPTR. “De betrokken assistent gebruikte de twitteraccount niet in zijn hoedanigheid van personeelslid aan de UGent. Tweets die door hem werden gepubliceerd zijn voor eigen rekening. Hij publiceerde deze niet namens of voor rekening van de UGent.”

UGent formeel: Doxer S.V. misbruikte positie aan universiteit niet

De UGent vond ook geen aanwijzingen dat de assistent-positie (bijvoorbeeld toegang tot databanken) werd misbruikt om de ‘doxing’ van de gedupeerde studenten door te voeren. “Er zijn geen aanwijzingen dat hij zijn hoedanigheid van assistent heeft misbruikt. De betrokken assistent is formeel: hij kon zelf geen punten invoeren of wijzigen. Hij verklaart bovendien geen toegang te hebben tot privé-gegevens van studenten. Indien een assistent betrokken wordt bij de verbetering van examens gebeurt dat overeenkomstig de quoteringsregels vastgelegd door de verantwoordelijk lesgever”, zo klinkt het nog. “Meer algemeen is er geen enkele aanwijzing dat de meningen/overtuigingen en de verspreide tweets de betrokken assistent beïnvloed hebben in de uitoefening van zijn functie aan de UGent. De UGent kan dan ook geen deontologische fout vaststellen.”

Dinsdag liet Boudewijn Bouckaert, professor emeritus in de rechten en bekend ‘dwarsdenker’ aan de UGent, nog weten daar volledig anders over te denken. “De hele zaak is op zijn minst bedenkelijk”, zo vond de gewezen Gentse universiteitsbestuurder. “Nu, er zijn twee vragen. Eerst juridisch: het is niet illegaal om te vertellen wie aanwezig was op een betoging. Als men ervoor kiest om te betogen begeef je uzelf in het publiek domein, kan je gefotografeerd worden en kan dit bekend gemaakt geworden. Als dat echter verder gaat, zoals het vrijgeven van adressen en bankgegevens (wat gebeurde met Dries Van Langenhove, red.), pleegt men een inbreuk op de privacy. Maar ten tweede is er een belangrijk deontologisch vraagstuk. Het is niet de opdracht van ons academisch personeel om, al dan niet tijdens de uren (tal van Schuld & Vrienden-tweets werden tijdens de werkuren gemaakt, red.), inquisitoire activiteiten te ontwikkelen tegen studenten met een andere politieke mening. Dat leidt tot intimidatie van jongeren die hun politiek recht willen uitoefenen. En het is nog altijd een politiek recht om te betogen.”