Amerikaans president Donald Trump (Rep.) zei maandagavond in een tweet dat de ICE-politiedienst (verantwoordelijk voor het doen naleven van immigratie- en douanewetten) zal starten met massale deportaties van de “miljoenen illegale vreemdelingen die zich op onwettelijke wijze hebben verplaatst naar de Verenigde Staten.” Volgens Trump “zullen ze zo snel verwijderd worden, als dat ze binnenkwamen.” De rechtse president had ook lof voor Mexico dat “goed werk levert op mensen te stoppen”. Mexico heeft de migratiebeveiliging aan haar zuidgrens flink uitgebreid na dreigementen vanwege Trump om handelsbarrières op te leggen.

De aankondiging van Trump is opmerkelijk, want grootschalige ICE-operaties worden op voorhand veelal geheim gehouden. Dit om niemand te tippen. De president liet wel niet weten waar de operaties zouden plaatsvinden. In ieder geval is ook niet te verwachten dat de deportatie-acties op één dag uitgevoerd zullen worden, maar dient – gezien de hoeveelheid van “miljoenen illegalen” – eerder een langdurige operatie overheen maanden verwacht te worden.

Trump liet ICE-directeur vervangen die weigerde om illegaliteitswetten uit te voeren

Trumps plan om massale deportaties van illegalen uit te voeren was een onderdeel van de campagnebeloftes die zijn gemaakt in 2016. De president, en zijn adviseur inzake migratie Stephen Miller, hebben Homeland Security – waar ICE onder valt – al langer zitten aansturen om de duizenden families te deporteren die een uitzettingsbevel verkregen als gevolg van een ‘rocket docket’ (soort van snelrecht).

In april werden echter toenmalige ICE-directeur Ronald Vitiello en Homeland Security-staatssecretaris Kirstjen Nielsen de laan uitgestuurd omdat ze weigerachtig stonden tegenover de plannen. Ze haalden onder meer publieke verontwaardiging aan als tegenargument, alsook een vermeende kleine voorbereiding en effectiviteit.

Vitiello werd echter vervangen door Mark Morgan, die eerder werkte bij de FBI en en de Border Patrol-diensten. Hiervoor kon Morgan indruk maken op Trump, na bepaalde uitingen ten voordele van streng migratiebeleid. Morgan liet in de eerste twee weken van zijn nieuw mandaat weten om de migratiewet strikt te zullen afdwingen, inclusief het deporteren van illegale families “die reeds finale uitzettingsbevelen kregen”.

Lees ook:

Houding Trump tegen Mexico over migratie werpt vruchten af