Deskundigen wringen zich in allerlei bochten om de zelfdoding van het Arnhemse meisje Noa Pothoven niet als euthanasie te moeten duiden. In een opiniebijdrage op The Post Online wordt echter geopperd dat euthanasie echter ook de ‘beëindiging van het leven door het nalaten van een behandeling’ is. Noa is gestopt met eten en drinken en ze werd in de laatste dagen bijgestaan door haar psychiater en de huisarts. Opiniemaker en deskundige ter zake  twijfelt er niet aan dat alle betrokkenen de afgelopen jaren hun uiterste best hebben gedaan om Noa voor haar lijden te behandelen, maar niets bleek te helpen. Het gaat daarom eerder om euthanasie door het niet kunnen verstrekken van een efficiënte behandeling. In geen enkele van de 23 instellingen waar ze werd opgenomen kon de vicieuze cirkel waarin dit meisjes was terechtgekomen worden doorbroken.

Er zouden in Nederland nog zo’n 250 Noa’s rondlopen. Stemmen gaan op voor gespecialiseerde voorzieningen, zonder wachtlijsten en waar de beste specialisten werkzaam zijn. Ik geloof niet in deze oplossing. We beschikken in Nederland over de best opgeleide therapeuten en psychiaters. Moeten we dan nog verder specialiseren? Het gaat volgens mij niet om de deskundigheid of om de specialisatie, maar om een mentaliteitsverandering. Dit laatste wil ik in deze bijdrage toelichten.

Wat zou voor Noa de juiste aanpak geweest zijn? Die vraag kan ik niet zomaar direct beantwoorden, vooral niet omdat ik slechts beschik over de informatie die via de media werd verkregen. Ik wil hier slechts aangeven wat op basis van mijn klinische ervaring aanbevolen kan worden. Ik ben tweemaal directeur geweest van een gesloten instelling voor ernstig gedragsgestoorde meiden. Daarna heb ik gedurende meer dan dertig jaar projecten geleid waar jongens en meisjes met dezelfde ernstige stoornissen intensief, maar thuis werden behandeld. Bij meer dan de helft van de meiden was er sprake geweest van incest, verkrachting of mishandeling. Automutilatie en suïcidepogingen kwamen frequent voor.

Lees het artikel verder op tpo.nl
Wie zelf vragen heeft over zelfmoord kan gratis bellen naar de zelfmoordlijn via het nummer 1813. Mailen of chatten is mogelijk op de website zelfmoordlijn1813.be.
ADVERTENTIE