De N-VA laat er geen gras over groeien. Vandaag vond de eedaflegging plaats in de Kamer. Daar was enige commotie over ontstaan omdat naast Patrick Dewael (Open Vld), die als nestor tijdelijk de Kamer moest voorzitter, ook de omstreden Dries Van Langenhove (Schild & Vrienden) (26) de installatie mee zou organiseren (als benjamin). Dewael omzeilde dit echter, na linkse kritiek uit Wallonië, door vanop zijn eigen plaats en niet vanop de tribune, de procedure uit te voeren. N-VA-Kamerlid Theo Francken wilde in ieder geval met zijn partij er “meteen wil invliegen”, zo citeert Het Laatste Nieuws.

Een eerste voorstel dat wordt ingediend door N-VA betreft de regeling rond woonstbetredingen. Ordediensten moeten aan allerlei regels voldoen hieromtrent, en vorig jaar zouden die regels versoepeld worden, maar dit plan ging de koelkast in na verzet vanwege regeringspartij MR“We willen de Dienst Vreemdelingenzaken en de politie de toelating geven om, mits machtiging van de onderzoeksrechter, een private woning te kunnen betreden om mensen in illegaal verblijf over te brengen naar een gesloten centrum voor repatriëring”, zo vertelt Francken in Het Laatste Nieuws. “Elk huis in dit land is momenteel een ‘safe house’ voor illegaal verblijf. Dit voorstel is absoluut noodzakelijk willen we meer uitgeprocedeerden bewegen tot terugkeer en het voldoet aan alle grondwettelijke garanties.”

Francken: “Onze nationaliteit is geen vodje papier”

Verder wil de N-VA ook dat de Belgische nationaliteit automatisch wordt ingetrokken voor mensen die worden veroordeeld voor terrorisme en een dubbele nationaliteit genieten. “Dit is een levensbelangrijk voorstel waarmee we een einde willen maken aan de moeilijke intrekkingsprocedure van vandaag. Wij zijn duidelijk: wie onze samenleving afwijst, die kan ook geen lid meer blijven van de club.”

Ten slotte wil de N-VA ook dat wie de Belgische nationaliteit aanvraagt, meer moet betalen. Dat geld dient onder meer om de onkosten van de procedure te dekken, maar blijkt te goedkoop. “Die procedure is vandaag bij ons bij de goedkoopste van alle Europese landen”, zegt Francken nog. “We willen die verhogen tot een bedrag van 1.250 euro. De opbrengst van die maatregel willen we aanwenden om de migratiediensten te versterken en om onze steden en gemeenten te helpen in de integratie van nieuwkomers. Onze nationaliteit is geen vodje papier. Voor wat, hoort wat.”