De verantwoordelijke, of minstens één van de verantwoordelijken, achter de anonieme Twitteraccount ‘Schuld & Vrienden’ is ontmaskerd. De ‘internettrol’ in kwestie – die zoveel mogelijk leden van de rechtse jeugdgroep Schild & Vrienden probeerde te beschadigen door middel van ‘doxing’ – blijkt te assisteren aan de UGent op de rechtenfaculteit. Dat is opmerkelijk, want de ‘Schuld & Vrienden’-account gooide identiteitsinfo van onder meer allerlei UGent-studenten aan dezelfde rechtenfaculteit te grabbel. Tevens is de oprichter van het rechtse Schild & Vrienden, Dries Van Langenhove, tot de dag van vandaag formeel bestuurder op de universiteit. Aan de UGent gaan ze momenteel na of er deontologische overtredingen zijn begaan.

Nagenoeg gelijklopend met de opstart van de alternatief-rechtse jeugdorganisatie Schild & Vrienden (S&V), ontstond ook ‘Schuld & Vrienden’. Deze Twitterpagina probeerde vanaf maart 2018 aan de hand van bankdata, screenshots, foto’s, enzoverder zoveel mogelijk leden van de rechtse S&V-organisatie te ‘namen en shamen’. Het digitaal pestgedrag – ook gekend als ‘doxing’ – kwam in een stroomversnelling na de Pano-reportage die Van Langenhove en zijn organisatie in een slecht daglicht plaatste in september 2018.

Maar toen Schuld & Vrienden vorige week extremistische praat uitlichtte die werd gedeeld op ‘imageboard’-website 4chan en deze info opgepikt werd door Het Laatste Nieuws, gingen tal van 4chan-gebruikers op zoek naar de verantwoordelijke(n) achter Schuld & Vrienden. Een vergetelijkheid – een niet verwijderde profielfoto – op één van de screenshots die door de Schuld & Vrienden-account werd geplaatst, toonde aan dat minstens een zekere S.V. achter de troll-pagina zit. De betrokkene blijkt assistent te zijn op de rechtenfactulteit aan de UGent. Sinds zijn ‘ontmaskering’ verwijderde S.V. al zijn accounts op sociale media, inclusief de Twitter-pagina van Schuld & Vrienden zelf.

“We wilden die positieve kant die Schild & Vrienden toonde ontmaskeren”

Gevraagd om een reactie bevestigt S.V. dat hij achter de pagina zat, maar hij zou daarbij slechts een deel van een grotere groep geweest zijn. “Ik ben daarbij betrokken geweest, maar nadat we zagen wat er vorige week verscheen, hebben we overlegd, vonden we dat het mooi was geweest en hebben we de beslissing genomen om de boel af te sluiten”.

Toch ziet S.V. geen graten in de thans afgelopen digitale doxing-activiteiten van Schuld & Vrienden. “Er zijn heel wat mensen ongerust over hoe de radicalisering bij rechtse jongeren aan de gang is. Van daar uit is in feite het idee ontstaan om dat externe positieve imago dat Schild & Vrienden wilde uitdragen van een andere kant te tonen. Tonen wat er achter de schermen werd gezegd. Zie het als een vorm van, journalistiek misschien niet, maar toch wel informatieverspreiding. […] Mag ik er trouwens nog aan toevoegen dat sinds de bekendmaking ik al verschillende doodsbedreigingen heb ontvangen?”

Deontologische code UGent geschonden?

Foto: Screenshot Twitter. Een typische tweet van Schuld & Vrienden.
Foto: Screenshot Twitter. Een typische tweet van Schuld & Vrienden.

De zaak laat in ieder geval een aantal deontologische vragen rijzen. Dat een academische medewerker aan politiek mag doen, is evident, maar met behulp van een anonieme account allerlei (eigen) jonge studenten viseren, opzoeken en pesten (‘doxing’) via het internet is een ander paar mouwen. Heel wat van de gedupeerden werden zelfs verbeterd door de assistent. Bovendien ageerde de anonieme Twitteraccount heel virulent tegen Dries Van Langenhove zelf, die niet alleen rechtenstudent is aan de UGent, maar tevens ook (formeel nog althans) UGent-bestuurder. Van Langenhove zijn adres werd zo onder meer openbaar gemaakt, naast zijn financiële informatie. Onlangs werd nog duidelijk dat Van Langenhove bij zijn bank aan de deur is gezet.

Maar of er nu effectief inbreuken zijn begaan tegen de deontologische code van de UGent zal nog moeten blijken. Op de communicatiedienst van UGent bleef men maandag in ieder geval voorzichtig. “We gaan dit moeten nagaan”. Dinsdag vertelt men nog met de zaak bezig te zijn en belooft men een reactie, maar “daar is niet echt een timing op te plakken.”

Oud-bestuurslid UGent: “Niet opdracht van academisch personeel om inquisitoire activiteiten te ontwikkelen tegen andersdenkende studenten”

Boudewijn Bouckaert, professor emeritus in de rechten en bekend ‘dwarsdenker’ aan de UGent, denkt echter wel dat er deontologische grenzen zijn overschreden. “De hele zaak is op zijn minst bedenkelijk”, zo vindt de gewezen UGent-bestuurder. “Nu, er zijn twee vragen. Eerst juridisch: het is niet illegaal om te vertellen wie aanwezig was op een betoging. Als men ervoor kiest om te betogen begeef je uzelf in het publiek domein, kan je gefotografeerd worden en kan dit bekend gemaakt geworden. Als dat echter verder gaat, zoals het vrijgeven van adressen en bankgegevens, pleegt men een inbreuk op de privacy. Maar ten tweede is er een belangrijk deontologisch vraagstuk. Het is niet de opdracht van ons academisch personeel om, al dan niet tijdens de uren (tal van Schuld & Vrienden-tweets werden tijdens de werkuren gemaakt, red.), inquisitoire activiteiten te ontwikkelen tegen studenten met een andere politieke mening. Dat leidt tot intimidatie van jongeren die hun politiek recht willen uitoefenen. En het is nog altijd een politiek recht om te betogen.”

Het is niet de opdracht van ons academisch personeel om inquisitoire activiteiten te ontwikkelen tegen andersdenkende studenten.

Het hele gegeven verbaast Bouckaert echter niet. “Die S.V. maakt deel uit van een nogal links en politiek correct kliekje rond gewezen Groen-politica en professor Eva Brems (Human Rights Law Clinic, red.) die procedures instellen voor het toelaten van de boerkini en verblijfsmogelijkheden van illegalen. Ook ageren tegen Francken (gewezen N-VA-staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken, red.) en het ‘ambeteren’ van rechtse mensen hoort daarbij”, bedenkt Bouckaert nog, die echter weinig tegenwind hieromtrent verwacht van het “academisch establishment, dat deze actievoerders nogal gunstig gezind is.”

UPDATE 05/06/’19 – 12u48: In een mail naar de redactie vertelt professor Brems dat S.V. geen deel uitmaakt van haar onderzoeksgroep. En “andere ‘kliekjes’ hou ik er niet op na”. Wel nam S.V. in 2015-2016 deel aan het opleidingsonderdeel ‘legal clinic mensenrechten’ en schreef Brems een aanbevelingsbrief voor de persoon in kwestie.

ADVERTENTIE