Enige ophef is ontstaan in Genk. F. T. (30) was tot voor kort OKAN-leerkracht op de Lucerna-basisschool te Genk, een gekende concentratieschool. Deze week kreeg ze echter te horen dat ze ander werk moest zoeken, want men wil “een Turkse leerkracht aannemen”. De directie van de school ontkent formeel.

“Ik geef les in een OKAN-klas, dat zijn Nederlandse taallessen voor kinderen die pas in België zijn gearriveerd. De leerlingen op onze school zijn echter meestal Turks”, zo vertelt juf F. haar verhaal aan de SCEPTR-redactie, waar haar volledige naam gekend is. “En nu willen ze dus een Turkse leerkracht aannemen zodat die ook de Turkse taal kan spreken en aanleunt bij de cultuur.”

Directie: “Soms trapt men wel eens na, maar dit gaat te ver”

Dat juf F. niet de juiste etnie zou hebben om haar contract verlengd te krijgen, ontkent de schoolleiding echter formeel. “Het is zo dat ik gisteren overleg gepleegd met een deel van de leerkrachtengroep. Gezien ons leerlingenaantal, had ik geen aanbod meer voor hen”, zo vertelt directeur Hüda Topaloğlu, zelf van Turkse afkomst. “Dat is de reden waarom. Het is zo dat men soms natrapt, maar dit gaar wel heel ver. Die beweringen zijn zeker niet de reden. Wat gebeurde, is een heel normale gang van zaken. Er zijn [gewoonweg] niet genoeg uren.”

Juf F. houdt echter voet bij stuk. “Er is letterlijk gezegd dat ze een allochtoon willen”, zo herhaalt ze. “Dat bericht is rondgegaan en vandaag is de directeur zich zelf komen excuseren. Er zijn overigens nog leerkrachten die beweren enkele jaren geleden te zijn aangenomen op basis van hun afkomst.” Dat blijkt ook uit een andere getuigenis in een Facebookgroep voor leerkrachten lager onderwijs. Discriminatie bij een aanwerving op basis van etnoculturele afkomst is bij wet verboden in België en strafbaar, maar F.T. betwijfelt of ze klacht zal indienen, “omdat men toch maar zal zeggen dat ik een tijdelijke kracht was”.

In 2014 kwam de Lucerna-basisschool nog in Het Laatste Nieuws, tijdens de opstart. Honderd leerlingen waren toen ingeschreven: Allemaal kinderen van Turkse en Marokkaanse origine. “We staan nochtans open voor alle kinderen”, zei toen toenmalig directeur Erdal Kocak, eveneens van Turkse afkomst.