In Wijnegem is tijdens de vorige gemeenteraad een hoofddoekenverbod goedgekeurd voor de plaatselijke lagere school. De coalitiepartner van N-VA in Wijnegem, Dorpspartij Durf, is echter geen voorstander van het verbod en stemde  er dan ook niet mee in. Dankzij een wisselmeerderheid met Vlaams Belang werd het voorstel toch goedgekeurd. Dat meldt Gazet van Antwerpen.

Het idee om een verbod in te voeren op hoofddoeken in de lagere school is niet nieuw in Wijnegem. “Eigenlijk wilde onze partij dit uitdrukkelijk verbod er zes jaar geleden al graag in”, aldus onderwijsschepen Maarten Janssens (N-VA). “Durf!, ook toen al onze partner in het schepencollege, heeft dit echter altijd tegengehouden. We hadden destijds nog niet het overwicht zoals vandaag na de jongste verkiezingen. Bovendien leverde Durf! toen de onderwijsschepen.”

Wisselmeerderheid met Vlaams Belang

Vanwege een gebrek aan steun verdween het plan toen nog in de koelkast, maar na de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar belandde het plan terug op tafel. N-VA zit dan wel opnieuw in een coalitie met Durf!, het heeft sinds oktober 2018 ook een meerderheid met Vlaams Belang. Omdat de coalitiepartner van N-VA nog steeds geen voorstander is van het hoofddoekenverbod, werd een alternatieve meerderheid gezocht met Vlaams Belang.

Bij de stemming op de gemeenteraad weigerden de gemeenteraadsleden van Durf! in te stemmen met het hoofddoekenverbod, maar dankzij steun van Vlaams Belang werd het verbod alsnog goedgekeurd. Vlaams Belang-fractieleider Dirk Verhaert reageerde tevreden. “Dit punt is vooral belangrijk om proactief werk te maken van een hoofddoekenverbod. Op deze manier maken wij duidelijk dat onze waarden en normen niet ter discussie staan en zullen staan in Wijnegem.”

Vlaams Belang hoopt dat de piste van een wisselmeerderheid met N-VA en Vlaams Belang in de toekomst vaker bewandeld zal worden. “Dit was technisch gezien dan geen doorbreken van het cordon sanitaire, het opent wel perspectieven voor de toekomst. Wij zullen samen met N-VA punten doorduwen die wij echt belangrijk vinden. Samen hebben wij een meerderheid en we zullen die mogelijk nog vaker benutten.”