Wie een vrijheidsstraf kreeg in het Leuvense, maar onder elektronisch toezicht wordt geplaatst, heeft geluk. Enkelband-‘gedetineerden’ krijgen voortaan een aanvulling van 302 EUR bovenop hun maandelijkse leefvergoeding van 684 EUR. Op die manier krijgen ze evenveel of zelfs meer dan iemand die een leefloon verkrijgt van het OCMW (afhankelijk van de fiscale situatie). De beslissing werd genomen door de Leuvense raad voor maatschappelijk welzijn. Dat bericht BELGA. Oppositiegemeenteraadslid Lorin Parys (N-VA) is echter niet te spreken over de maatregel.

In België kan men een enkelband krijgen zowel als straf op zich als straf in de plaats van een echte celstraf. In de eerste instantie krijgen gestraften sowieso reeds een leefloon, in het tweede geval kreeg men dus een maandelijks leefgeld goed voor een kleine 700 EUR. Maar dat zal dus veranderen. Het OCMW van Leuven gaf voorheen reeds vaak aan gedetineerden die met een enkelband hun straf vervangend mogen uitzitten een toeslag of nam hun huur ten last. Nu zal men echter systematisch een aanvulling geven.

Sp.a: “Maatregel zorgt voor menselijke waardigheid en rechtvaardigheid”

Oppositiepartij N-VA hekelt echter de beslissing. “Het lagere bedrag dat de betrokkene uitgekeerd krijgt is een deel van de straf die hij opgelegd kreeg en die de stad Leuven thans op eigen houtje ongedaan maakt”, zo vindt gemeenteraadslid Lorin Parys (N-VA). “Dit is een totaal verkeerd signaal dat crimineel gedrag beloont en wellicht een aanzuigeffect zal creëren van gestraften in die situatie die naar Leuven zullen afzakken. Waarom moeten Leuvenaars betalen voor iemand die crimineel gedrag gepleegd heeft?”

Bij de meerderheid vindt men echter dat de maatregel de ‘menselijke waardigheid en rechtvaardigheid’ bevordert. “Met een bedrag dat 300 euro lager is dan het leefloon kan iemand onmogelijk rond komen”, zo vertelt schepen van Welzijn Bieke Verlinden (sp.a) nog aan BELGA. “Het bemoeilijkt zijn herintegratie in de samenleving en verhoogt het risico dat hij terug op het criminele pad verzeilt.” Verlinden riep verder nog op om ook volledig te stoppen met het onderscheiden van de twee groepen enkelband-gestraften.

Eerder dit jaar werd in elke cel in de Hasseltse gevangenis een telefoon geïnstalleerd. Die innovatie kadert in een bredere welzijnvereiste die voor elke gevangenis in België zal moeten naleven tegen het einde van het jaar. Gedetineerden kunnen zo vrijelijk opbellen wie men wil, tenzij wie men wil bellen op een verbodlijst staat.

Lees ook:

Gevangenissen in België: Voor elke cel een telefoon