Maar liefst 41.000 jonge vrouwen in Nederland heeft een vrouwenbesnijdenis (moeten) ondergaan. Dat blijkt uit een rapport van Pharos en het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam en meldt De Volkskrant. Vrouwenbesnijdenissen zijn verboden, maar het oude gebruik neemt fors toe in Europa sinds de migratiecrisis. 

Genitale verminking of vrouwenbesnijdenissen gebeuren vooral om culturele redenen in Afrika en het Midden-Oosten. Sinds de explosie van de vluchtelingencrisis zijn het aantal gevallen van genitale verminking in Europa fors toegenomen, ondanks dat het expliciet verboden en strafbaar is. In 2016 werden in Groot-Brittannië minstens 5.000 gevallen gemeld en volgens onderzoek zouden in sommige migrantenwijken in Parijs 30% van de meisjes genitale verminking riskeren.

41.000 vrouwen

Ook in Nederland neemt het aantal vrouwenbesnijdenissen fors toe, zo blijkt uit nieuwe cijfers van kenniscentrum Pharos en het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Zij deden onderzoek naar het fenomeen in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, en kwamen daarbij tot enkele frappante vaststellingen. Zo zou het aantal vrouwen dat slachtoffer werd van genitale verminking twee keer hoger liggen dan gedacht.

Maar liefst 41.000 vrouwen in Nederland zouden een besnijdenis hebben (moeten) ondergaan. Dat komt overeen met ongeveer 43% van de vrouwen in Nederland die een hoger risico loopt op genitale verminking vanwege haar afkomst.

België

Ook in ons land zou genitale verminking in de lift zitten, zo stelde Marc Van Impe, hoofdredacteur van het medisch vakblad Mediquality. Belgische artsen in onder meer Mechelen, Brussel, Luik en Charleroi zouden rituele vrouwenbesnijdenissen uitvoeren. Bovendien registreren deze artsen de rituele besnijdenissen als een chirurgische ingreep – terwijl het louter een cultureel fenomeen is – waardoor het terugbetaald woord door het RIZIV (Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering).