Hangt het van het Gemeenschapsonderwijs (GO!) af, dan kunnen leerlingen in publieke scholen in het eerste middelbaar niet meer blijven zitten, ook al heeft de leerling (zeer) slechte resultaten. “Kinderen krijgen zo twee jaar de tijd om hun interesses en talenten te verkennen”, stelt GO!-topvrouw Raymonda Verdyck tegenover Het Nieuwsblad. “Dit is het schoolvoorbeeld van een koepel die met het opgestoken vingertje dingen oplegt tegen de geest van de regelgeving in”, reageert Vlaams Parlementslid voor N-VA, Koen Daniëls.

In principe krijgen scholieren op het einde van het jaar een A-attest (geslaagd), B-attest (blijven zitten of verplicht naar een andere richting) of C-attest (verplicht blijven zitten). Hangt het van de koepel van het Gemeenschapsonderwijs af, dan krijgt men in het eerste middelaar geen attest meer. Het gevolg? Scholieren zullen automatisch – buizen of niet -mogen overgaan naar het tweede middelbaar.

“Perfect reglementair”

Volgens Verdyck is dit advies – de scholen blijven vrij om dit al dan niet op te volgen – “perfect reglementair”. “De overheid bepaalt dat leerlingen de eindtermen pas op het einde van de eerste graad moeten halen”, stelt de topvrouw van het gemeenschapsonderwijs tegenover Het Nieuwsblad. “Wij adviseren onze scholen om die volle twee jaar te gebruiken om hun leerlingen maximaal te begeleiden en naar de eindmeet te brengen.” Zijn er echt grote problemen, dan kunnen scholieren nog steeds van ‘moderne’ naar ‘beroeps’ overstappen.

Het doel van de maatregel? Zittenblijven tegengaan. “Het nadeel van zittenblijven is dat die leerlingen ook die dingen opnieuw moeten leren die ze wel al onder de knie hebben”, redeneert Verdyck.

Daniëls kan het initiatief van het Gemeenschapsonderwijs evenwel niet smaken. “Onbegrijpelijk”, stelt hij op Twitter. “Als een leerling de basis volledig niet heeft én toch over mag gaan naar eender welke optie -ook dat nog-, moeten de leerkrachten van het tweede nog grotere verschillen tussen leerlingen overbruggen. Laat staan dat je pubers motiveert om te studeren”, stelt de Vlaams-nationalist. Daarnaast was het volgens Daniëls niet de bedoeling om het uitstellen van de deliberatie op zo’n grote schaal toe te passen. “Dit is het schoolvoorbeeld van een koepel die met het opgestoken vingertje dingen oplegt tegen de geest van de regelgeving in. We moeten leerkrachten behandelen als professionals. Laat hen dan ook beslissen of een leerling na het eerste middelbaar over kan”, laat de N-VA’er optekenen tegenover Het Nieuwsblad.

Lees meer:

Onderwijs als Vlaamse trots? Studie toont ernstige problemen