Terwijl de Vlaamse formatie relatief rustig (of traag) verloopt, loeren in Franstalig België politieke experimenten om de hoek. Zo vroeg de PS gisteren aan Ecolo – ook al hebben de twee partijen geen meerderheid in het Waals Parlement – om formeel de onderhandelingen aan te vatten. Vrijdagavond, iets voor 22h, raakte bekend dat de Franstalige ecologisten hier akkoord mee gaan.

In Wallonië liggen de kaarten, sinds de keuze van de christendemocraten voor de oppositie, moeilijk. Hoewel een Waalse regering bestaande uit PS en MR (eventueel aangevuld met Ecolo) over een ruime meerderheid beschikt, kiezen de Franstalige socialisten voor een “zo progressief mogelijke coalitie”. Met andere woorden: zonder de liberalen als het kan, met de liberalen als het echt moet. Zo lanceerde Ecolo eerder al het voorstel van een ‘klaprooscoalitie’; een minderheidsregering bestaande uit PS, Ecolo en vertegenwoordigers van het (bevriende) middenveld. “Er is voor ons geen cordon sanitaire rond de MR. Het enige cordon sanitaire van de PS, is dat tegen uiterst rechts”, klonk het bij PS-kopstuk Paul Magnette.

Nog geen definitieve keuze voor een minderheidsregering

Gisteren raakte bekend dat de PS Ecolo had verzocht om formele onderhandelingen aan te vatten. Het doel? Een “basisnota” voor de regering van de Franse Gemeenschap (bevoegd voor onder meer Onderwijs) en het Waals Gewest formuleren. Dat document moet dan worden voorgelegd aan de twee assemblees.

Ecolo schaart zich achter het initiatief van de Franstalige socialisten. Zo kregen partijvoorzitters Zakia Khattabi en Jean-Marc Nollet en parlementsleden Stéphane Hazée en Barbara Trachte vrijdag een mandaat om de onderhandelingen aan te vatten.

Van een formele keuze voor een minderheidsregering is vooralsnog geen sprake. Toch zouden de socialisten zich niet kanten tegen een formule waarin de regering steun moet zoeken bij andere partijen. De reden? De Franstalige socialisten moesten bij de verkiezingen een stevig verlies incasseren en staan onder grote druk om niet met de MR te regeren. Onlogisch, gelet op de totale instorting van de socialisten in Frankrijk, is deze positie evenwel niet.