Ex-vicepremier Kris Peeters (CD&V) was gisteren in Terzake te gast. Daar sprak hij over zijn overstap naar het Europees Parlement en zijn imago in de afgelopen Zweedse regering als linkse dwarsligger. “Ik? Geef me voorbeelden wanneer ik dwarslag zonder argumenten. Ik verzet me tegen naakt fouilleren van minderjarigen, ja”, zo liet hij onder meer optekenen. Ex-staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) beweert echter via Twitter dat zo’n voorstel nooit op tafel lag. “Typerend voor CD&V-houding inzake migratie doorheen Zweedse regering. Pure emo, nauwelijks dossierkennis, gekrijs.”

Kris Peeters vindt van zichzelf dat hij nooit een echte ‘dwarsligger’ was binnen de federale regering, wel een principieel politicus. “Ik vind het heel spijtig dat dat imago van dwarsligger ook door journalisten zomaar wordt overgenomen. De vraag is wanneer en voor welk dossier heb ik mijn been stijf gehouden?”, aldus Peeters. “En ik geef u één voorbeeld. Op een bepaald moment kwam er een voorstel [binnen de regering] dat in gesloten centra er geen uitzondering zou worden gemaakt voor de naakte fouillering van minderjarigen. Dat wil zeggen: een meisje van zes jaar, naakt fouilleren, alle kleren uitdoen. […] Er is [ook] een voorstel in de regering gekomen om in diezelfde gesloten instellingen 24 uur iemand in de isoleercel te kunnen steken, [zonder] uitzondering voor minderjarigen. Op [die] punt[en] heb ik gezegd: dat zal niet gebeuren.”

Francken ontkent echter dat zo’n voorstel ooit op tafel lag. “Kinderen aan een naaktfouille onderwerpen heeft nooit op tafel gelegen, zoals Peeters liet uitschijnen”, zo tweet Francken dinsdagavond. “Wel 17(?)-jarige illegaal met zwaar verleden van drugs en geweld. Dag Kris.” En in een antwoordtweet schrijft de N-VA-kopman nog verder: “Is trouwens zo typerend voor CD&V-houding inzake migratie doorheen Zweedse regering. Pure emo, nauwelijks dossierkennis, gekrijs. Analyse Hendrik Bogaert [en anderen] snijdt natuurlijk hout (CD&V’er Bogaert riep onlangs op om te herbronnen en migratie strenger aan te pakken, red.).”

Deze ochtend gaf Peeters evenwel documentatie mee op Twitter om zijn beweringen kracht bij te zetten. Hieruit blijkt dat het gaat om voorstellen die in het najaar van 2017 werden opgemaakt. “Bewuste voorstel dat ik heb tegengehouden wou kinderen in gesloten centra aan zelfde regels onderwerpen als volwassenen. Dat wil zeggen, naaktfouilles voor alle kinderen mogelijk ongeacht leeftijd of situatie”, zo schrijft Peeters erbij. Uit de documenten is echter op te maken dat er “bijkomende garanties” zouden ingesteld worden voor fouilleringen van kinderen jonger dan 12. Peeters zou toen bemerkt hebben dat zo’n (naakt)fouillering ook voor oudere kinderen ingrijpend kan zijn.