CD&V heeft vandaag een werkgroep opgericht. Dat rapporteert persagentschap BELGA. Deze werkgroep moet nagaan waarom de centrumpartij op 26 mei alweer een verkiezingsnederlaag heeft geboekt na in 2014 maar amper boven de historische nederlaag te klimmen van 2010. De werkgroep zal niet alleen de campagne onder de loep nemen, maar ook de verhouding met het middenveld (men denke daarbij aan het steeds meer dissidente ACV), de organisatie en ten slotte ook de ideologische positie van de partij.

Bij de christendemocraten is men nog niet bekomen van de alweer historische opdoffer die de partij op 26 mei, inmiddels meer dan 2 weken geleden, moest incasseren. Meteen na de nederlaag liet voorzitter Wouter Beke – die wellicht zichzelf niet zal opvolgen als kandidaat-voorzitter – weten dat er een werkgroep zou opgestart worden die de oorzaken van het verlies moet nagaan. Vandaag is er meer bekend over die werkgroep.

Het falen van de ‘redelijke’ centrumpartij noopt tot zelfonderzoek bij CD&V en moet af zijn in september

De opdracht houdt niet alleen in dat de campagne zelf onder de loep genomen zal worden, maar ook de inhoudelijke keuzes voor bijvoorbeeld ‘levenskwaliteit’, en ‘redelijkheid’. De aanwezigheid op sociale media – die een van de kleinste was in België – zal eveneens nagegaan worden. Maar men wil ook buiten de lijntjes kleuren. Zo wil men de verhouding met het middenveld evalueren (de relaties met christelijke vakbond ACV zijn al enige tijd gespannen). Tot slot wil men ook de olifant in de kamer onderzoeken, de langzame shift van CD&V naar links die het afgelopen decennium plaatsvond: Een analyse moet gemaakt worden over “de positie van CD&V als middenpartij, in het politieke landschap en in de verschillende regeringen, tegen de huidige maatschappelijke achtergrond.”

In De Tijd was afgelopen weekend nog een reconstructie-reportage te lezen over CD&V tijdens ‘Vlaamse Zondag’ en de verkiezingsnederlaag die de christendemocraten daarbij moesten slikken. Hierin stond onder meer het volgende te lezen: “De partijtop is er vandaag van overtuigd dat het slechte resultaat vooral te wijten is aan de averij doordat N-VA de stekker uit de federale regering trok, en doordat het middenveld hen op 26 mei in de steek liet.” Toch leek/lijkt men ergens te beseffen dat men de voeling met de (centrum)rechtse onderstroom in Vlaanderen is kwijtgeraakt. “Wel heeft Miet Smet voor de camera’s van de VRT gezegd dat de partij ‘iets strikter’ moet worden voor migranten. [CD&V-campagneleidster Hilde Crevits] beaamt dat dat betekent: de partij moet [terug] naar rechts.”

De werkgroep zal een kerngroep hebben van 12 leden: Robrecht Bothuyne, Vincent Van Peteghem, Bart Dochy, Nawal Farih, Raf Terwingen, Peter Van Rompuy, Els Van Hoof, Nathalie Muylle, Jef Van den Bergh, Griet Smaers, Cindy Franssen en Joris Poschet. Het evaluatiewerk moet in september af zijn en de werkgroep zal hierna aanbevelingen voorleggen rond de toekomstige werking en positie van CD&V.

Lees ook:

CD&V kaatst bal terug naar Leemans: ‘Gebruikt taal Vlaams Belang’

Inhoud niet beschikbaar.
Accepteer cookies door op Accepteren in de banner te klikken

 

ADVERTENTIE