Afgelopen zondag koos het grootste deel van de moslims bij de verkiezingen voor links tot uiterst links. Dat blijkt uit een peiling van ULB en meldt Bruzz. De PS en de communistische PTB zijn met voorsprong de populairste partijen bij moslims. Gisteren bleek al dat de linkse Franstalige partijen fors inzetten op diversiteit om electorale redenen.

Bij de verkiezingen van afgelopen zondag werd ook een nieuw Brussels parlement gekozen. De PS bleef de grootste partij met 22% van de stemmen, gevolgd door Groen en Ecolo. Uit een studie van de ULB blijkt dat de stem van moslims daarbij van groot belang was. Ze peilden naar het stemgedrag en de geloofsovertuiging van 1.800 kiezers, en kwamen daarbij tot enkele frappante vaststellingen.

Moslimstem bepalend

Zo blijkt dat moslims voornamelijk links tot uiterst links stemmen. De helft van de moslims uit Brussel koos in het stemhokje immers voor de PS, nog eens 25% koos voor de communisten van PTB. Ook Ecolo haalde met 10% heel wat moslimstemmen binnen, de Franstalige christendemocraten CDH kon 6% van de moslims overtuigen. Amper 2% van de moslimgemeenschap koos voor de liberale MR.

De keuze van moslims bleek bepalend voor de verkiezingsuitslag. De PS bleef de grootste partij, en dat heeft het mede te danken aan de vele moslimstemmen dat de partij kreeg. Maar liefst 38% van het totale electoraat van de PS is moslim, bij de PTB is dat 30%.