Voormalig Kamervoorzitter en Gents gemeenteraadslid Siegfried Bracke staat niet positief tegenover een regering met het Vlaams Belang. Zo zijn er volgens hem te veel inhoudelijke verschillen. “In mijn ogen is het Vlaams Belang een pure anti-islampartij. En de N-VA is dat niet”, verklaarde de voormalige Kamervoorzitter in VRT-programma ‘De Zevende Dag’.

Bracke kon bij de verkiezingen, als lijstduwer, zijn Kamerzetel niet behouden. Na negen jaar dienst in de Kamer heeft de voormalige Kamervoorzitter recht op een uittredingsvergoeding van zo’n 175.356 euro. Deze zal hij ook opnemen. Dit soort systemen bestaan in alle landen van Europa en we zitten in de middenmoot. Het bestaat, je hebt er recht op. Je moet mij eens uitleggen waarom je afstand zou doen van iets waar je recht op hebt“, klonk het.

Bracke: “Vlaams Belang moet worden behandeld als een andere partij”

Volgens Bracke moet men het cordon sanitaire “laten schieten, het is een concept uit de vorige eeuw”. “Vlaams Belang moet worden behandeld als een andere partij. Je moet daarmee praten, je móét”, stelde de voormalige Kamervoorzitter. Praten impliceert evenwel niet het formeren van een regering. Zo zijn er volgens Bracke “te veel verschillen” tussen Vlaams Belang en N-VA, “net zoals er te veel verschillen zijn met de PS”.

Meer concreet heeft de voormalige Kamervoorzitter problemen met enkele linkse voorstellen van de rechts-nationalisten. “Vlaams Belang wilde 1.500 euro netto pensioen voor iedereen. Ik zou dat ook wel willen, wie niet? Maar hoe gaan we dat doen? Het Vlaams Belang spreekt zich daar hoegenaamd niet over uit”, merkt Bracke op. Daarnaast is het Vlaams Belang volgens de voormalige Kamervoorzitter “een pure anti-islampartij en de N-VA is dat niet”. “Wel vinden we dat godsdienst iets moet zijn voor de privépraktijk. Religieuzen mogen de samenleving niet determineren, dat wil ik absoluut niet”, klinkt het.

Naast inhoudelijke verschillen stoort Bracke zich – net zoals Theo Francken – aan de figuur van Filip Dewinter. “Ik heb hem hier ooit horen zeggen dat de wetten van het eigen volk voor de mensenrechten komen. Ik vind dat fundamenteel. Het komt mij niet toe hierover een soort onderzoeksrechter te zijn, maar ik vind wel dat je over dat soort punten heel duidelijk moet zijn”, aldus de voormalige Kamervoorzitter.

Lees meer:

Geen federale regering zonder staatshervorming?